Ορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Ορισμός των εμπειρογνωμόνων, χαρακτηριστικά και παραδείγματα

κατανόηση ζαμπόν

Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια νομική και κανονιστική έννοια που δηλώνει ότι κάθε άνθρωπος έχει εγγενή δικαιώματα.

Κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελεστούν. Με την εξέλιξη των καιρών, ο όρος ανθρώπινα δικαιώματα (HAM) εμφανίστηκε. Τα δικαιώματα είναι ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία, τα δικαιώματα είναι θεμελιώδη.

Επομένως, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδη και κύρια και πρέπει να ανήκουν στον άνθρωπο ως μορφή υπεράσπισης για την ύπαρξη των ίδιων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το παρακάτω είναι μια επισκόπηση του ορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των χαρακτηριστικών και των παραδειγμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαζί με άλλες αντιλήψεις.

Ορισμός του HAM (Ανθρώπινα Δικαιώματα)

κατανόηση ζαμπόν

Τα ανθρώπινα δικαιώματα (HAM) είναι μια νομική και κανονιστική έννοια που δηλώνει ότι κάθε άνθρωπος έχει εγγενή δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν οποτεδήποτε, οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε.

Σε μια χώρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε πολίτη προστατεύονται ως υποχρέωση του κράτους να σέβεται, να προστατεύει και να εκπληρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

Κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με ειδικούς

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που σχολιάζουν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Jhon Locke

Ο Τζον Λόκ δήλωσε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα που δίνονται άμεσα από τον Θεό στους ανθρώπους ως φυσικά δικαιώματα. Επομένως καμία δύναμη σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να την ξεριζώσει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδη και ιερά.

2. Γιαν Μάτερσον

Ο ορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Jan Materson είναι τα δικαιώματα που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο χωρίς τα οποία είναι αδύνατο για τους ανθρώπους να ζήσουν ως άνθρωποι.

3. Miriam Budiarjo

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα που κάθε άτομο γεννιέται στον κόσμο. Τα δικαιώματα είναι καθολικά, επειδή τα δικαιώματα ανήκουν χωρίς διαφορές. Και η φυλή, το φύλο, ο πολιτισμός, η εθνικότητα και η θρησκεία.

4. Καθηγητής Koentjoro Poerbopranoto

Σύμφωνα με τον καθηγητή Koentjoro Poerbopranoto, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Τα δικαιώματα που ανήκουν στον άνθρωπο είναι σύμφωνα με τη φύση τους που είναι βασικά αδιαχώριστα έτσι ώστε να είναι ιερά.

5. Νόμος αριθ. 39 του 1999

Τα ανθρώπινα δικαιώματα (HAM) είναι δικαιώματα εγγενή στον άνθρωπο ως πλάσματα του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το δικαίωμα είναι ένα δώρο που πρέπει να προστατεύεται και να γίνεται σεβαστό από κάθε άνθρωπο.

Χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

κατανόηση ζαμπόν

Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πολλά κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν την έννοια των ίδιων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το παρακάτω είναι μια εξήγηση των χαρακτηριστικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν ουσιαστικά, καθολικά, μόνιμα και άθικτα.

1. Εσωτερικό

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ουσιώδη, που σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα που είχαν οι άνθρωποι από τη γέννησή τους, ακόμα και όταν βρίσκονται στη μήτρα. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι φύση που έχει δοθεί από τον Θεό στους ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης: Τύποι κύκλων νερού (+ Πλήρης εικόνα και επεξήγηση)

Ωστόσο, τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν σε όλη την ανθρώπινη ζωή. Εάν καταργηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να εξαλειφθούν.

2. Καθολική

Τα επόμενα χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καθολικά, που σημαίνει ότι η ύπαρξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχύει για κάθε άνθρωπο σε μια χώρα χωρίς εξαίρεση.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν περιορίζονται από τον τόπο, το χώρο και το χρόνο. Επομένως, όπου κι αν βρίσκονται οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να τηρούνται.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι επίσης καθολικά, που σημαίνει την προάσπιση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος ανεξάρτητα από τη θέση, τη θρησκεία, τη φυλή, την ηλικία, την εθνικότητα και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζουν και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους ανθρώπους.

3. Διορθώθηκε

Η ύπαρξη μόνιμου χαρακτήρα σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να είναι εγγενή σε έναν άνθρωπο. Καθώς η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα δώρο από τον Θεό στους ανθρώπους, η ύπαρξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αυτό που διαφοροποιεί τους ανθρώπους από άλλα ζωντανά πλάσματα.

Η ύπαρξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να εξαλειφθεί, να ληφθεί μονομερώς επειδή τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στους ανθρώπους.

4. Ολόκληρα

Το επόμενο κύριο χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ότι είναι άθικτο. Αυτό σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να μοιραστούν μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πλήρη δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή, τα πολιτικά δικαιώματα, τα εκπαιδευτικά δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα.

Παράδειγμα HAM

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι εγγενή σε κάθε άτομο ως ανθρώπινο ον. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1. Προσωπικά ανθρώπινα δικαιώματα

Είναι ένα δικαίωμα που σχετίζεται με την προσωπική ζωή κάθε ατόμου.

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα προσωπικών δικαιωμάτων που είναι εγγενή σε κάθε άνθρωπο:

 • Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.
 • Ελευθερία στην οργάνωση.
 • Το δικαίωμα να ασκεί και να αγκαλιάζει τη θρησκεία.
 • Ελευθερία να ταξιδεύετε, να επισκέπτεστε και να μετακινείτε μέρη.
 • Το δικαίωμα να μην εξαναγκαστεί και να βασανιστεί.
 • Το δικαίωμα στη ζωή, τη συμπεριφορά, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη.

2. Πολιτικά δικαιώματα

Τα πολιτικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα που έχει ένα άτομο στον πολιτικό τομέα.

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πολιτικό τομέα:

 • Το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, για παράδειγμα στις προεδρικές εκλογές.
 • Δημιουργήστε ένα πολιτικό κόμμα.
 • Το δικαίωμα εκλογής στις εκλογές, για παράδειγμα η εκλογή του αρχηγού του νοικοκυριού
 • Διορίζεται σε κυβερνητική θέση
 • Ελευθερία στις κυβερνητικές δραστηριότητες.
 • Το δικαίωμα υποβολής προτάσεων ή απόψεων με τη μορφή προτάσεων αναφοράς.

3. Δικαστικά δικαιώματα (διαδικαστικά δικαιώματα)

Είναι το δικαίωμα να έχει την ίδια μεταχείριση σε δικαστικές διαδικασίες.

Τα ακόλουθα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δικαιοσύνη:

 • Αρνήθηκε να αναζητηθεί χωρίς ένταλμα.
 • Το δικαίωμα να αποκτήσουμε το ίδιο πράγμα στη συνεχιζόμενη νομική διαδικασία, είτε πρόκειται για έρευνα, έρευνα, σύλληψη και κράτηση
 • Πάρτε μια υπεράσπιση στο νόμο.
 • Αποκτήστε νομική ασφάλεια.
 • Λάβετε δίκαιη μεταχείριση στο νόμο

4. Κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα

Οι άνθρωποι γεννιούνται ως κοινωνικά όντα στην κοινωνία. Στη ζωή στην κοινωνία, κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα που σχετίζονται με την κοινωνία.

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κοινωνικοπολιτισμικό τομέα:

 • Πάρτε μια σωστή εκπαίδευση.
 • Αναπτύξτε ταλέντα και ενδιαφέροντα.
 • Λάβετε κοινωνική ασφάλιση
 • Δικαίωμα επικοινωνίας
 • Το δικαίωμα επιλογής, καθορισμού της εκπαίδευσης.

5. Νομικά δικαιώματα ισότητας

Κάθε κοινωνία έχει τα ίδια δικαιώματα στο νόμο και στην κυβέρνηση.

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με το νόμο:

 • Τα ίδια δικαιώματα στη δέουσα διαδικασία.
 • Λάβετε νομική προστασία και υπηρεσίες.
 • Δικαιώματα βάσει δίκαιης ή ίσης μεταχείρισης από το νόμο.
 • Το δικαίωμα απόκτησης και νομικής υπεράσπισης στο δικαστήριο.
Επίσης, διαβάστε: Παραδείγματα προθέσεων, δημοσιεύσεων, διατριβών και άλλων (ΠΛΗΡΕΣ)

6. Οικονομικά δικαιώματα (Δικαιώματα ιδιοκτησίας)

Τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με την οικονομία σημαίνουν ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ασκεί οικονομικές δραστηριότητες με τη μορφή αγοράς, πώλησης και αξιοποίησης κάτι που έχει δύναμη πώλησης.

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα οικονομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

 • Ελευθερία στην αγορά κάτι.
 • Ελευθερία σύναψης και σύναψης συμβατικών συμφωνιών.
 • Καλή δουλειά.
 • Ελευθερία πραγματοποίησης συναλλαγών.
 • Το δικαίωμα να έχεις κάτι.
 • Το δικαίωμα απόλαυσης των φυσικών πόρων.

Νόμος που ρυθμίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

Τα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ρυθμιστεί από το νόμο σε κάθε χώρα. Στον Κόσμο, εδώ είναι οι νόμοι που χρησιμοποιούνται ως θεμέλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

1. Άρθρο 28 Α: ρυθμίζει το δικαίωμα στη ζωή

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει και έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τη ζωή και τη ζωή του.

2. Άρθρο 28 Β: ρυθμίζει το δικαίωμα να έχει οικογένεια

(1) Όλοι έχουν το δικαίωμα να σχηματίσουν οικογένεια και να συνεχίσουν τους απογόνους τους μέσω νόμιμου γάμου.

(2) Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει, να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται και έχει το δικαίωμα προστασίας από τη βία και τις διακρίσεις.

3. Άρθρο 28 Γ: ρυθμίζει το δικαίωμα απόκτησης

(1) Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αναπτυχθεί μέσω της εκπλήρωσης των βασικών του αναγκών, του δικαιώματος στην εκπαίδευση και να επωφεληθεί από την επιστήμη και την τεχνολογία, την τέχνη και τον πολιτισμό, για λόγους βελτίωσης της ποιότητας της ζωής του και για την ευημερία του ανθρωπότητα.

(2) Ο καθένας έχει το δικαίωμα να προαχθεί στον συλλογικό αγώνα για τα δικαιώματά του να αναπτύξει την κοινότητα, το έθνος και το κράτος του.

4. Άρθρο 28 Δ: ρυθμίζει το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία

(1) Ο καθένας έχει το δικαίωμα σε δίκαιη αναγνώριση, εγγύηση, προστασία και ασφάλεια δικαίου, καθώς και ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου.

(2) Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να λαμβάνει δίκαιη και σωστή αποζημίωση και μεταχείριση σε σχέση εργασίας.

(3) Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα στην ισότητα ευκαιριών στην κυβέρνηση.

(4) Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ιδιότητα του πολίτη.

5. Άρθρο 28 Ε: ρυθμίζει τη θρησκευτική ελευθερία

(1) Ο καθένας είναι ελεύθερος να αγκαλιάσει μια θρησκεία και να λατρεύει σύμφωνα με τη θρησκεία του, να επιλέξει την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, να επιλέξει την εργασία, να επιλέξει την ιθαγένεια, να επιλέξει ένα μέρος για να ζήσει στην επικράτεια της χώρας και να την αφήσει και να έχει το δικαίωμα να επιστρέψει.

(2) Όλοι με ελευθερία να πιστεύουν στις πεποιθήσεις τους, εκφράζουν τις σκέψεις και τις στάσεις τους, σύμφωνα με τη συνείδησή τους.

6. Άρθρο 28 ΣΤ: ρυθμίζει τα δικαιώματα επικοινωνίας και ενημέρωσης

Όλοι έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την ανάπτυξη του προσωπικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος και το δικαίωμα να αναζητούν, να αποκτούν, να κατέχουν, να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να μεταφέρουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

7. Άρθρο 28 Ζ: ρυθμίζει την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση

(1) Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του, την οικογένειά του, την τιμή, την αξιοπρέπεια και την περιουσία του υπό τον έλεγχό του, καθώς και το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας από την απειλή του φόβου να κάνει ή να μην κάνει κάτι που συνιστά ανθρώπινο σωστά.

(2) Ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι απαλλαγμένος από βασανιστήρια και μεταχείριση που υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και έχει το δικαίωμα να λάβει πολιτικό άσυλο από άλλες χώρες.


Αυτή είναι μια εξήγηση της κατανόησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τους ειδικούς, τα χαρακτηριστικά τους και τα παραδείγματα. Μπορεί να είναι χρήσιμο!

5 / 5 ( 1 ψήφος)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found