Νομικά πρότυπα: Ορισμός, σκοπός, τύποι, παραδείγματα και κυρώσεις

νομικοί κανόνες είναι

Οι νομικοί κανόνες είναι κοινωνικοί κανόνες που θεσπίζονται από ορισμένους θεσμούς που επιβάλλουν ή υπαναχωρούν σε κάποιον να υποβάλει και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις επιθυμίες των νομικών ηγετών.

Η κοινωνική ζωή στην κοινωνία σχετίζεται με κανόνες και νόμους που είναι δεσμευτικοί για τη ρύθμιση της κοινωνικής ζωής της κοινότητας. Με την ύπαρξη νομικών κανόνων, η κοινωνική τάξη της κοινότητας γίνεται πιο ομαλή και τακτική.

Το παρακάτω είναι μια περαιτέρω αναθεώρηση των νομικών κανόνων που περιλαμβάνουν τον ορισμό, τον σκοπό, τους τύπους, τα παραδείγματα και τις κυρώσεις τους.

Ορισμός των νομικών κανόνων

Ο όρος νομικός κανόνας σχετίζεται με τον ίδιο τον όρο κανόνας. Ένας κανόνας είναι ένας κανόνας, μια οδηγία, μια αναφορά ή μια διάταξη για τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων σε μια κοινοτική ομάδα.

Εν τω μεταξύ, ένας νομικός κανόνας είναι ένας κοινωνικός κανόνας που θεσπίζεται από ορισμένα όργανα όπως η κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορεί να απαγορεύει ρητά ή να αναγκάζει κάποιον να υποβάλει και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του δημιουργού νομικών κανόνων.

Η παραβίαση των νομικών κανόνων θα υπόκειται σε κυρώσεις με τη μορφή προστίμων σε σωματική τιμωρία.

Σκοπός των νομικών κανόνων

νομικοί κανόνες είναι

Οι νομικοί κανόνες διαμορφώνονται σύμφωνα με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους. Τα παρακάτω είναι μερικοί από τους στόχους για τη θέσπιση νομικών κανόνων στην κοινωνία.

 1. Σχηματισμός μιας εθνικιστικής κοινωνίας προς την πατρίδα και το έθνος.
 2. Η ύπαρξη κανονισμών δημιουργεί μια πιο ομαλή κοινωνία.
 3. Μια ομαλή κοινοτική εντολή αποτρέπει την αυθαίρετη συμπεριφορά μεταξύ συμπολιτών.
 4. Η κοινότητα κατανοεί τους νόμους και τους κανονισμούς, επειδή εάν παραβιάζουν τους νόμιμους κανόνες, θα επιβληθούν κυρώσεις.
 5. Αποτρέψτε τις κοινωνικές ενέργειες που αποκλίνουν από την κοινωνική τάξη και τις εγκληματικές δραστηριότητες.
 6. Υποστήριξη ενός συστήματος δικαιοσύνης και τάξης στην κοινωνική κοινωνία.
 7. Η καθιέρωση ενός συγκεκριμένου ελέγχου κοινωνικής τάξης.
 8. Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες για να υπακούσουν στο νόμο.

Τύποι νομικών κανόνων

νομικοί κανόνες είναι

Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι νομικών κανόνων. Το παρακάτω είναι η κριτική.

1. Γραπτός νόμος

Ως κυρίαρχη χώρα, γνωρίζουμε τον όρο γραπτός νόμος με τη μορφή νόμων και άλλων κανονισμών. Σε γενικές γραμμές, ο γραπτός νόμος χωρίζεται σε δύο τύπους, δηλαδή το ποινικό και το αστικό δίκαιο.

ένα. Ποινικό δίκαιο

Ο ορισμός του ποινικού δικαίου είναι το σύνολο των κανονισμών που καθορίζουν ποιες ενέργειες απαγορεύονται και περιλαμβάνονται ως ποινική πράξη και καθορίζουν ποιες κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν στον δράστη.

Διαβάστε επίσης: Τι είναι τα σπονδυλωτά; (Επεξήγηση και ταξινόμηση)

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το Sudarsono, το ποινικό δίκαιο είναι ένας νόμος που ρυθμίζει τα εγκλήματα και τις παραβιάσεις του δημοσίου συμφέροντος (παραβίαση ενός ατόμου εναντίον του ευρύτερου κοινού γενικά) και αυτές οι ενέργειες τιμωρούνται με τιμωρία που συνιστά πόνο.

Παραδείγματα υποθέσεων ποινικού δικαίου: Το Pickpocketing είναι μια εγκληματική πράξη που βλάπτει την κοινωνία γενικότερα. Ως αποτέλεσμα της εγκληματικής πράξης του πορτοφολιού, υπάρχουν κυρώσεις με τη μορφή φυλάκισης και προστίμων, όπως ορίζονται στον ποινικό κώδικα.

σι. Αστικός νόμος

Ο ορισμός του αστικού δικαίου είναι μια νομική διάταξη που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων στην κοινωνία.

Στο αστικό δίκαιο, η νομική πτυχή καλύπτει ένα στενότερο πρόβλημα, δηλαδή προβλήματα μεταξύ ατόμων. Με άλλα λόγια, το αστικό δίκαιο λειτουργεί εάν οι ενέργειες ενός ατόμου δεν επηρεάζουν την κοινωνία γενικά.

Παράδειγμα υπόθεσης αστικού δικαίου: Παραβίαση της συμφωνίας και των δύο μερών όσον αφορά τα χρέη. Το πρόβλημα της παραβίασης του αστικού δικαίου γίνεται ατομικός χειρισμός. Δεν υπάρχει ποινική κύρωση για παραβάτες του αστικού δικαίου.

2. Άγραφος νόμος

Ο τύπος του νόμου που περιλαμβάνεται στον άγραφο νόμο είναι ο εθιμικός νόμος. Το εθιμικό δίκαιο είναι ένας τύπος νόμου που υπάρχει σε μια περιοχή όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να τηρούν τα έθιμα. Επειδή είναι άγραφος νόμος, ο εθιμικός νόμος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εποχή.

Το εθιμικό δίκαιο εφαρμόζεται γενικά πολιτιστικά όπου η ισχύς του διαρκεί από γενιά σε γενιά. Ο εθιμικός αρχηγός ή ο συνήθης ηγέτης είναι ένα πρόσωπο που έχει την εξουσία να υπερασπίζεται το εθιμικό δίκαιο και να επιβάλλει κυρώσεις σε παραβάτες του εθιμικού δικαίου.

Παραδείγματα εφαρμογής του εθιμικού νόμου, όπως η σύλληψη δύο ερωτικών πτηνών που είναι απασχολημένοι να κάνουν έρωτα στο σκοτάδι, και στη συνέχεια τιμωρούνται σύμφωνα με το έθιμο για να πραγματοποιήσουν αμέσως τον γάμο.

Ο κανονισμός για την τιμωρία δεν είναι γραμμένος σε βιβλία ή νόμους, αλλά έχει γίνει μια πολιτιστική συμφωνία που μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά σε ένα χωριό, όσοι έχουν συλληφθεί έξω από τα σύνορα πρέπει να παντρευτούν αμέσως.

Παραδείγματα και κυρώσεις νομικών κανόνων

νομικοί κανόνες είναι

Ακολουθούν ορισμένες μορφές παραδειγμάτων νομικών κανόνων που υπάρχουν στον κόσμο:

 1. Αναφέρεται στο άρθρο 362 του Ποινικού Κώδικα, όποιος πρόκειται να λάβει οποιοδήποτε αντικείμενο, είναι εν όλω ή εν μέρει ιδιοκτησία ενός άλλου ατόμου, με την πρόθεση κατοχής αλλά παράνομα, απειλείται με κλοπή με μέγιστη φυλάκιση 5 ετών. ή μέγιστο πρόστιμο εξήντα ρουπίας.

 2. Το άρθρο 1234 BW ορίζει ότι κάθε δέσμευση είναι να δώσει κάτι, να κάνει κάτι ή να μην κάνει κάτι.

 3. Το άρθρο 40 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 15 Έτος 2002 (ο νόμος αναφέρει το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) που ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που αναφέρει την υποτιθέμενη ύπαρξη του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα υποχρεωθεί να λάβει ειδική προστασία από δηλώνει από πιθανές απειλές. θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, τη ζωή του, καθώς και την περιουσία του, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς του.

 4. Το άρθρο 51 του νόμου αριθ. 22 Έτος 1999 (Νόμος περί Περιφερειακής Κυβέρνησης), ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Περιφέρειας θα απολυθεί από τον Πρόεδρο χωρίς την ύπαρξη Διατάγματος DPRD εάν αποδειχθεί ότι διέπραξε έγκλημα που θα τιμωρείται από ποινή 5 ετών και άνω ή που απειλείται με τη θανατική ποινή όπως ορίζεται στον Ποινικό Κώδικα.
Διαβάστε επίσης: Γνωρίστε τα 4 όργανα που υποστηρίζουν το σύστημα απέκκρισης (+ εικόνες)

Εκτός από ορισμένα παραδείγματα νομικών κανόνων παραπάνω, εδώ είναι παραδείγματα νομικών κανόνων που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

 1. Κάθε πολίτης πρέπει να έχει Εθνική Κάρτα Ταυτότητας (KTP) εάν είναι 17 ετών.
 2. Ο επικεφαλής της οικογένειας πρέπει να έχει οικογενειακή κάρτα.
 3. Διατηρήστε την ασφάλεια και την άνεση στο περιβάλλον, όπως η συμμετοχή στην εφαρμογή siskamling.
 4. Κάθε παιδί είναι υποχρεωμένο να παρακολουθήσει εκπαίδευση και σχολείο.
 5. Οι άνθρωποι που διαπράττουν λάθη, τότε πρέπει να τιμωρούνται όπως η διαφθορά.
 6. Τα άτομα που χρησιμοποιούν οδικές εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας, όπως να φορούν κράνος όταν χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα, να σταματούν όταν ανάβει το κόκκινο φως.
 7. Όταν διανυκτερεύει σε συγγενή σε άλλη περιοχή, είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τον εαυτό του στον επικεφαλής της τοπικής RT.

Έτσι, η αναθεώρηση των νομικών κανόνων περιλαμβάνει ορισμό, σκοπό, τύπους, παραδείγματα και κυρώσεις. Μπορεί να είναι χρήσιμο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found