Συλλογή μαθηματικών τύπων για τάξη 6 SD

Μαθηματικοί τύποι 6ης τάξης

Η ακόλουθη συλλογή μαθηματικών τύπων για την τάξη 6 SD αποτελείται από:

 • Μια συλλογή τύπων όγκου για χώρο κτιρίου, τύπος κλίμακας
 • Υπολογισμός της επίπεδης περιοχής
 • Ακέραιες λειτουργίες
 • Τύποι λειτουργίας μέτρησης αριθμού μικτών αριθμών
 • Τύποι δύο αριθμών για FPB και KPK
 • Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων
 • Συντεταγμένοι τύποι συστήματος, έντασης και ώρας
 • Προσθήκη και αφαίρεση κλασμάτων και προσδιορισμός της τετραγωνικής ρίζας των κυβικών αριθμών.

Μαθηματικοί τύποι για την τάξη 6 Υπολογίστε τον όγκο της οικοδόμησης ενός δωματίου

Όνομα Build Space Τύποι όγκου
ΣωλήναςV = phi r² x t
Όρθιο τρίγωνο PrimaV = Εμβαδόν βάσης x Ύψος

Σειρά Μαθηματικοί τύποι βαθμού 6 Υπολογισμός της κλίμακας

Τύποι κλίμακας= Απόσταση στην εικόνα (Χάρτης) / Πραγματική απόσταση
Τύποι απόστασης στο Σχ= Πραγματική απόσταση x Κλίμακα
Πραγματικοί τύποι απόστασης= Απόσταση στην εικόνα (Χάρτης) / Κλίμακα

Συλλογή τύπων για τον υπολογισμό της επιφάνειας ενός επιπέδου

Διδιάστατη φιγούραΤύπος περιοχής
Φτιάξτε μια επίπεδη πλατεία L = πλευρά x πλευρά = s²
Φτιάξτε ένα επίπεδο τρίγωνο L = ½ βάση x ύψος
Δημιουργία επίπεδου κύκλου L = phi x r²
Φτιάξτε ένα τραπεζοειδές επίπεδο L = ½ t × (a + b)
Κατασκευάστε Flat Kite - Kite L = ½ x δ1 XD2
Επίπεδο παραλληλόγραμμο αφύπνισης L = Βάση x Ύψος
Σηκωθείτε Flat Rhombus L = ½ x δ1 XD2
Φτιάξτε το επίπεδο ορθογώνιο L = Μήκος x Πλάτος

Συλλογή τύπων λειτουργίας Integer κλάσης 6 SD

 • Ανταλλακτικές ιδιότητες προσθήκης, γενικοί τύποι: a + b = b + a

Για παράδειγμα: 2 + 4 = 4 + 2 = 6 ή 5 + 10 = 10 + 5 = 15

 • Υπολογιστική ιδιότητα πολλαπλασιασμού, Γενικοί τύποι: a x b = b x a

Για παράδειγμα: 3 x 5 = 5 x 3 = 15 ή 10 x 2 = 2 x 10 = 20

 • Διανεμητικές ιδιότητες πολλαπλασιασμού σε προσθήκη

Γενικός τύπος: a x (b + c) = (a x b) + (a x c)

Παράδειγμα:

2 x (5 + 10) = 2 x 5 + 2 x 10
= 10 + 20
= 30
 • Η κατανομητική φύση του πολλαπλασιασμού στην αφαίρεση

Γενικός τύπος: a x (b - c) = (a x b) - (a x c)

Παράδειγμα:

2 x (10 - 5) = 2 x 10 - 2 x 5
= 20 + 10
= 10

Συλλογή τύπων Λειτουργίες μικτών αριθμών

Η λειτουργία για τον υπολογισμό των μικτών αριθμών έχει 2 συνθήκες, δηλαδή, μεταξύ άλλων:

Διαβάστε επίσης: Χαρακτηριστικά των πλανητών στο ηλιακό σύστημα (ΠΛΗΡΕΣ) με εικόνες και επεξηγήσεις

Κατ 'αρχάς, εάν υπάρχουν αγκύλες (), κάντε πρώτα ό, τι υπάρχει εντός των αγκυλών.

Δεύτερον, εάν δεν υπάρχουν παρενθέσεις (), κάντε πρώτα τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση και μετά προσθέστε και αφαιρέστε.

Παράδειγμα:

= 7000 - 40 x 100: 4 + 200 = 1000: 10 x 2 - (200 + 50)
= 7000 – 1000 + 200 = 1000: 10 x 2 - 150
= 6200 Ή = 100 x 2 - 150
= 200 – 150
= 50

Τύποι δύο αριθμών για FPB και KPK

Πώς να προσδιορίσετε το FPB (μεγαλύτερος κοινός συντελεστής) Δύο αριθμοί, μεταξύ άλλων, βρείτε τον παράγοντα σε καθέναν από αυτούς τους αριθμούς, προσδιορίστε τον κοινό συντελεστή των δύο αριθμών και πολλαπλασιάστε τον κοινό συντελεστή (ίδιος παράγοντας) που έχει τη μικρότερη ισχύ.

Παράδειγμα:

27 = 3³
18 = 2 x 3²

Ο κοινός παράγοντας για το FPB των δύο αριθμών είναι 3 και η χαμηλότερη ισχύς είναι 3² = 9

Πώς να προσδιορίσετε το LCM (λιγότερο κοινό πολλαπλάσιο) για δύο αριθμούς, μεταξύ άλλων, να βρείτε τον πρώτο παράγοντα καθενός από αυτούς τους αριθμούς, να πολλαπλασιάσετε όλους τους παράγοντες και τους παράγοντες που είναι οι ίδιοι, επιλέγεται η υψηλότερη κατάταξη.

Για παράδειγμα: KPK τιμές 12 και 15

12 = 2² x 3
15 = 3 x 5

Τιμή LCM Δύο αριθμοί παραπάνω: 2² x 3 x 5 = 50

Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων

Η λειτουργία είναι η τιμή που εμφανίζεται περισσότερο.

Η ελάχιστη τιμή είναι η μικρότερη και χαμηλότερη τιμή όλων των δεδομένων.

Η μέγιστη τιμή είναι η υψηλότερη τιμή όλων των δεδομένων σε αυτό.

Ο μέσος όρος είναι για τον μέσο όρο αναζητείται προσθέτοντας όλα τα δείγματα διαιρούμενο με τον αριθμό των δειγμάτων.

 • Εύρεση του συστήματος συντεταγμένων
 • Ο άξονας x καλείται επίσης το Absis (x) και ο άξονας y ονομάζεται επίσης το Ordinate (y).
 • Ένα καρτεσιανό επίπεδο συντεταγμένων θα σχηματιστεί από 2 άξονες, δηλαδή τον όρθιο άξονα (άξονας y) και τον οριζόντιο άξονα (άξονας x).
 • Από το σημείο μηδέν ο κατακόρυφος άξονας θα ανεβαίνει και ο οριζόντιος άξονας θα είναι προς τα δεξιά ο οποίος έχει θετική τιμή.
 • Από το μηδέν σημείο, ο όρθιος άξονας θα πάει κάτω και ο οριζόντιος άξονας θα πάει προς τα αριστερά που έχει αρνητική τιμή.
 • Η εύρεση των συντεταγμένων ενός αντικειμένου μπορεί να βρεθεί με την εύρεση της θέσης στον άξονα x προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με τη θέση στον άξονα y πάνω ή κάτω.
Διαβάστε επίσης: Ερωτήσεις μαθηματικών τάξης 6 (+ συζήτηση) SD UASBN - Ολοκληρώθηκε

Σχέση μονάδας όγκου

Μαθηματικοί τύποι 6ης τάξης

Παράδειγμα:

1 km3 = 1.000 hm3 (κάτω 1 σκάλα)

1 m3 = 1.000.000 cm3 (κάτω από 2 σκάλες)

1 m3 = 1 / 1.000 φράγμα3 (πάνω 1 σκάλα)

1 m3 = 1 / 1.000.000 hm3 (πάνω 2 σκάλες)

Όγκος σε λίτρα

Μαθηματικοί τύποι 6ης τάξης

Μονάδα χρόνου

Ενα λεπτό = 60 δευτερόλεπτα
Μία ώρα = 60 λεπτά
Μια μέρα = 24 ώρες
Μια εβδομάδα = 7 ημέρες
Ενας μήνας = 30 ημέρες / 31 ημέρες
Ενας μήνας = 4 εβδομάδες
Ενας χρόνος = 52 εβδομάδες
Ενας χρόνος = 12 μήνες
Ένα Windu = 8 χρόνια
Μια δεκαετία = 10 χρόνια
Μια δεκαετία = 10 χρόνια
Ένας αιώνας = 100 χρόνια
Μια χιλιετία = 1000 χρόνια

Μετατροπή δευτερολέπτων

 • 1 λεπτό = 60 δευτερόλεπτα
 • 1 ώρα = 3 600
 • 1 ημέρα = 86 400
 • 1 μήνας = 2 592 000 δευτερόλεπτα
 • 1 έτος = 31 104 000 δευτερόλεπτα

Κλάσματα προσθήκης και αφαίρεσης

Για να μπορέσετε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε κλάσματα, εξισώστε πρώτα τους παρονομαστές.

Παράδειγμα:

Συλλογή τύπωνΜαθηματικοί τύποι 6ης τάξης

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων

Ο πολλαπλασιασμός των κλασμάτων είναι αρκετά εύκολος. Ο αριθμητής φορές ο αριθμητής. Ο παρονομαστής χάνει τον παρονομαστή. Εάν μπορεί να απλοποιηθεί, απλοποιήστε:

Μαθηματικοί τύποι 6ης τάξης

Η διαίρεση κλάσματος ισούται πολλαπλασιάζεται με το αντίστροφο του παρονομαστή.

Βρείτε το Cube Root ενός κυβικού αριθμού

Το 13 διαβάζεται ως ισχύς τριών = 1 × 1 × 1 = 1

Το 23 διαβάζεται ως δύο με τη δύναμη των 3 = 2 × 2 × 2 = 8

Το 33 διαβάζεται ως τρία στη δύναμη των τριών = 3 × 3 × 3 = 27

Το 43 διαβάζεται ως τέσσερα με ισχύ τρία = 4 × 4 × 4 = 64

Το 53 διαβάζεται ως πέντε έως την ισχύ των τριών = 5 × 5 × 5 = 125

1, 8, 27, 64, 125 και ούτω καθεξής είναι κυβικοί αριθμοί ή δυνάμεις του 3

Πρόσθεση και αφαίρεση

23 + 33 = (2 × 2 × 2) + (3 × 3 × 3)

= 8 + 27

= 35

63 – 43 = (6 × 6 × 6) – (4 × 4 × 4)

= 216 – 64

= 152

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

23 × 43 = (2 × 2 × 2) × (4 × 4 × 4)

= 8 × 64

= 512

63 : 23 = (6 × 6 × 6) : (2 × 2 × 2)

= 216 : 8

= 27

Αυτή είναι μια συλλογή από μαθηματικούς τύπους μαθημάτων δημοτικού σχολείου 6ης τάξης που εμφανίζονται συχνά στις ερωτήσεις της Εθνικής Τελικής Εξέτασης (UAN) και της Εθνικής Εξέτασης (ΗΕ). Μπορεί να είναι χρήσιμο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found