Πλήρης επεξήγηση των στοιχείων του σχηματισμού του κράτους

στοιχεία του σχηματισμού του κράτους

Τα στοιχεία του σχηματισμού του κράτους χωρίζονται σε 2, δηλαδή συστατικά στοιχεία και δηλωτικά στοιχεία. Ένα συστατικό στοιχείο έχει τη μορφή επικράτειας, ανθρώπων… και πολλά άλλα σε αυτό το άρθρο.

Το κράτος είναι ένας οργανισμός σε μια περιοχή που έχει την υψηλότερη νομική δύναμη και τηρείται από τους πολίτες.

Το κράτος μπορεί επίσης να ερμηνευθεί ως ένας οργανισμός που έχει ευρεία εξουσία να ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με την κοινότητα και έχει την υποχρέωση να ευημερεί, να προστατεύει και να εκπαιδεύει τη ζωή του έθνους.

Μια χώρα δεν υπάρχει μόνο, αλλά υπάρχουν ορισμένοι όροι που πρέπει να πληρούνται για να είναι άξιος να είναι ένα πραγματικό κράτος. Αυτές οι συνθήκες είναι γνωστές ως στοιχεία του σχηματισμού της κατάστασης.

Θέματα που επηρεάζουν τα στοιχεία που διαμορφώνουν το κράτος

Πριν από την αναγνώριση των στοιχείων του σχηματισμού ενός κράτους, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα που επηρεάζουν το σχηματισμό μιας χώρας, όπως:

 1. Η επιθυμία για επίτευξη εθνικής ενότητας, η οποία περιλαμβάνει κοινωνική, οικονομική, πολιτική, θρησκευτική, πολιτιστική, επικοινωνία και ομοιομορφία αλληλεγγύης.
 2. Η επιθυμία για επίτευξη εθνικής ανεξαρτησίας χωρίς κυριαρχία και παρεμβολές από ξένα έθνη.
 3. Επιθυμία για ανεξαρτησία, αριστεία, ατομικότητα, αυθεντικότητα ή διακριτικότητα.
 4. Η επιθυμία να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στα έθνη στην αναζήτηση της τιμής, της επιρροής και του κύρους.

Στοιχεία του σχηματισμού του κράτους Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντεβιδίου του 1933

Τα στοιχεία του σχηματισμού ενός κράτους μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το μικρότερο μέρος που πρέπει να ανήκει στη διαμόρφωση μιας χώρας.

Αυτά τα στοιχεία περιέχονται στη Σύμβαση του Montevidio 1933, η οποία ήταν αποτέλεσμα μιας διάσκεψης μεταξύ των αμερικανικών χωρών στο Montevidio (πρωτεύουσα της Ουρουγουάης).

Η σύμβαση περιέχει άρθρα που ρυθμίζουν το σχηματισμό του κράτους. Το άρθρο 1 της σύμβασης του Μοντεβιδέο ορίζει επίσης ότι τα κράτη αποτελούν μέρος του διεθνούς κόσμου που πρέπει να έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Μόνιμος κάτοικος
 2. Ορισμένες περιοχές
 3. Κυβέρνηση
 4. Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων με άλλες χώρες.

Στοιχεία του σχηματισμού του κράτους

Γενικά, τα στοιχεία του σχηματισμού του κράτους χωρίζονται σε 2, δηλαδή συστατικά στοιχεία και δηλωτικά στοιχεία.

Διαβάστε επίσης: Πρωταρχικοί αριθμοί, πλήρης ορισμός με 3 παραδείγματα και ασκήσεις προβλημάτων

1. Συστατικά στοιχεία

Το συστατικό στοιχείο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ή υποχρεωτική απαίτηση που πρέπει να έχει μια «υποψήφια χώρα» για να γίνει χώρα.

Εάν ένα από τα κύρια στοιχεία δεν πληρούται, τότε ένα υποψήφιο κράτος δεν μπορεί να ονομαστεί πραγματικό κράτος. Τα συστατικά στοιχεία αποτελούνται από 3 στοιχεία, δηλαδή:

 • Εδαφος

Ως το πρώτο βασικό στοιχείο, ένα «υποψήφιο κράτος» πρέπει να έχει μια περιοχή ή περιοχή εξουσίας. Η επικράτεια είναι όλα τα μέρη, είτε ξηρά, θάλασσα ή αέρα, συμπεριλαμβανομένων εξωεδαφικών με ορισμένα όρια.

Τα όρια της επικράτειας είναι αυτά που παρέχουν σαφήνεια στο έδαφος εξουσίας από τη μια χώρα στην άλλη. Τα όρια μιας χώρας μπορούν να καθοριστούν από:

 1. Φυσικά όρια, δηλαδή όρια με τη μορφή λιμνών, βουνών, ποταμών, στενών, θάλασσας.
 2. Τεχνητά όρια, δηλαδή όρια με τη μορφή τοίχων / περιφράξεων ή δρόμων. Ένα παράδειγμα τεχνητού ορίου είναι το κινεζικό τείχος.
 3. Αστρονομικά όρια. Σε αντίθεση με τα φυσικά και τεχνητά όρια, αυτά τα αστρονομικά όρια έχουν τη μορφή γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

Παραδείγματα αστρονομικών ορίων των χωρών του Κόσμου είναι 6 μοίρες Βόρειο γεωγραφικό πλάτος - 11 μοίρες νότιο γεωγραφικό πλάτος και 95 μοίρες - 141 μοίρες ανατολικό μήκος.

 • Όριο συμφωνίας, δηλαδή τα εδαφικά όρια υπό τη μορφή συμβάσεων ή συνθηκών, για παράδειγμα το διεθνές δίκαιο της σύμβασης για τη θάλασσα.
 • Άνθρωποι / κάτοικοι

Μετά την επικράτεια, ένα άλλο υποχρεωτικό στοιχείο είναι η παρουσία κατοίκων στη χώρα. Οι εν λόγω κάτοικοι μπορεί να είναι πολίτες, κάτοικοι, πολίτες ή μη πολίτες.

Για τον σχηματισμό μιας χώρας, η ύπαρξη 4 τύπων κατοίκων της χώρας είναι πολύ σημαντική και ο καθένας έχει διαφορετικό νόημα.

Στο πλαίσιο των στοιχείων του σχηματισμού του κράτους, οι άνθρωποι ορίζονται ως μια ομάδα ανθρώπων ενωμένη με μια αίσθηση ισότητας που κατοικούν / κατοικούν από κοινού σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, οι άνθρωποι κατηγοριοποιούνται σε κατοίκους και μη κατοίκους, καθώς και πολίτες και μη πολίτες.

Κάτοικοι είναι όλοι οι κάτοικοι και κατοικούν στο έδαφος μιας χώρας. Εν τω μεταξύ, τα άτομα που δεν ζουν (ζουν μόνο προσωρινά) στην επικράτεια μιας χώρας αναφέρονται ως μη κάτοικοι. Παραδείγματα μη κατοίκων είναι ξένοι τουρίστες και κρατικοί επισκέπτες.

Διαβάστε επίσης: Οικογενειακή κάρτα: Τρόποι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός

Επιπλέον, ο πληθυσμός αποτελείται από πολίτες και μη πολίτες. Οι πολίτες είναι κάτοικοι που έχουν νόμιμους δεσμούς με μια χώρα. Οι πολίτες αποτελούνται από γηγενείς πολίτες και πολίτες αλλοδαπής καταγωγής.

Από την άλλη πλευρά, ένας μη πολίτης είναι κάποιος που δεν έχει νομικούς δεσμούς με τη χώρα και είναι επίσης γνωστός ως ξένος πολίτης (WNA).

 • Κυρίαρχη Κυβέρνηση

Το κύριο στοιχείο μετά τη διαθεσιμότητα εδάφους και ανθρώπων είναι η ύπαρξη κυρίαρχης κυβέρνησης. Αυτό που σημαίνει κυρίαρχη κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που έχει την υψηλότερη εξουσία να διασφαλίζει, να υπερασπίζεται, να ρυθμίζει και να εξορθολογίζει την πλήρη εφαρμογή της κρατικής διακυβέρνησης.

Ο ορισμός της κυβέρνησης μπορεί να χωριστεί σε 2 τύπους, δηλαδή:

 1. Ο ορισμός της κυβέρνησης με την ευρεία έννοια σημαίνει ότι η κυβέρνηση αποτελείται από όλους τους κρατικούς θεσμούς και εξουσίες, δηλαδή το νομοθετικό, το εκτελεστικό και το δικαστικό σώμα.
 2. Κυβέρνηση υπό στενή έννοια, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση αποτελείται μόνο από εκτελεστική εξουσία, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο.

2. Δηλωτικά στοιχεία

Το δηλωτικό στοιχείο είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο, επειδή μια χώρα μπορεί να μην χρειαστεί ένα δηλωτικό στοιχείο εάν πληρούνται τα συστατικά στοιχεία.

Ωστόσο, αυτό το δηλωτικό στοιχείο εξακολουθεί να είναι σημαντικό επειδή δείχνει αναγνώριση από άλλες χώρες. Αναγνωρίζοντας μια χώρα από άλλη χώρα, μπορεί να δημιουργηθεί διεθνής συνεργασία.

Το δηλωτικό στοιχείο αποτελείται από 2 τύπους αναγνώρισης, και συγκεκριμένα:

 • De facto αναγνώριση

  Αυτή η αναγνώριση έχει νόημα. ο σχηματισμός ενός κράτους αναγνωρίζεται με βάση το γεγονός ότι ένα κράτος πληροί τις απαιτήσεις.

 • De jure αναγνώριση

  Αυτή η αναγνώριση έχει νόημα. ο σχηματισμός μιας χώρας αναγνωρίζεται βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found