11 Παραδείγματα υποβάθρου προτάσεων, εκθέσεων, διατριβών, εγγράφων

Δείγμα υποβάθρου πρότασης

Παραδείγματα του ιστορικού αυτής της πρότασης αποτελούνται από το υπόβαθρο της πρότασης, της έκθεσης, της διατριβής και του εγγράφου. Παρουσιάστηκε με τη διαδικασία δημιουργίας του και μια πλήρη εξήγηση.


Γενικά, ένα επιστημονικό έργο έχει δομή γραφής που είναι διαφορετική από άλλα γραπτά έργα. Ένα από τα διακριτικά μέρη είναι το φόντο.

Η ενότητα παρασκηνίου είναι μια συλλογή από διάφορα θέματα που εξηγούν τι βασίζει ο συγγραφέας να γράψει το έργο.

Εκτός από αυτό, το ιστορικό συχνά περιλαμβάνεται και σε σημαντικά έγγραφα, όπως προτάσεις δραστηριοτήτων. Επομένως, θα συζητήσουμε πώς να γράφουμε σωστά και σωστά ένα υπόβαθρο.

Δείγμα υποβάθρου πρότασης

Ορισμός του Ιστορικού

"Το υπόβαθρο είναι κάτι που βασίζεται σε αυτό που ο συγγραφέας θα μεταφέρει σε ένα έργο."

Γενικά, το υπόβαθρο τοποθετείται στην αρχή ενός επιστημονικού έργου. Αυτό γίνεται ώστε οι αναγνώστες να μπορούν πρώτα να κατανοήσουν την αρχική περιγραφή της πρόθεσης και του σκοπού του συγγραφέα.

Συμπληρώστε το παρασκήνιο

Το ιστορικό προηγείται συνήθως από προβλήματα στο περιβάλλον και έτσι στην ενότητα κλεισίματος, ο συγγραφέας θα εξηγήσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.

Σε γενικές γραμμές, το φόντο περιέχει τα ακόλουθα τρία πράγματα:

  1. Πραγματικές συνθήκες, όπου ο συγγραφέας λέει την κατάσταση που είναι πρόβλημα και πρέπει να επιλυθεί.
  2. Ιδανικές συνθήκες ή συνθήκες που επιθυμεί ο συγγραφέας.
  3. Λύση, με τη μορφή σύντομης εξήγησης της επίλυσης προβλημάτων σύμφωνα με τον συγγραφέα.

Συμβουλές για τη δημιουργία ενός φόντου

Δείγμα υποβάθρου πρότασης

Αφού διαβάσετε την παραπάνω εξήγηση, φυσικά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υπόβαθρο για ένα χαρτί. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να διευκολύνετε τη δημιουργία φόντου:

1. Παρατήρηση του προβλήματος

Στο παρασκήνιο, πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας και να βρούμε ποιες ανησυχίες υπάρχουν στο θέμα της εργασίας.

2. Προσδιορισμός του προβλήματος

Αφού εντοπίσετε ένα υπάρχον πρόβλημα, το επόμενο βήμα είναι να εντοπίσετε το πρόβλημα. Ο σκοπός της ταυτοποίησης είναι να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ξεκινώντας από το άτομο ή την ομάδα που επηρεάζεται, την περιοχή ή ακόμη και άλλα θέματα που σχετίζονται με το πρόβλημα.

3. Ανάλυση προβλημάτων

Το επόμενο βήμα μετά την περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος είναι η ανάλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, μελετώνται προβλήματα με γνωστές προελεύσεις για να βρεθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.

4. Τελικές λύσεις

Μετά την ανάλυση των υπαρχόντων προβλημάτων, πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Η λύση περιγράφεται εν συντομία μαζί με τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην εφαρμογή της λύσης.

Παράδειγμα Ιστορικού Πρότασης

Παράδειγμα υποβάθρου πρότασης 1

1. Ιστορικό

Σπιρουλίνα sp. είναι ένα μικρό φύκι που εξαπλώνεται ευρέως, μπορεί να βρεθεί σε διάφορους τύπους περιβάλλοντος, τόσο σε υφάλμυρα, θαλάσσια όσο και σε γλυκά νερά (Ciferri, 1983). Η καλλιέργεια της σπιρουλίνας στοχεύει σήμερα σε διάφορα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για την αναιμία, επειδή η σπιρουλίνα περιέχει υψηλά επίπεδα προβιταμίνης Α, μια πλούσια πηγή β-καροτίνης, βιταμίνης Β12. Σπιρουλίνα sp. περιέχει επίσης κάλιο, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες Γάμμα Λινολενικό οξύ (GLA) είναι υψηλή (Tokusoglu and Uunal, 2006) και βιταμίνες B1, B2, B12 και C (Brown et αϊ., 1997), οπότε είναι πολύ καλό όταν χρησιμοποιείται ως τροφή ή συστατικά για τρόφιμα και φάρμακα και η σπιρουλίνα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως καλλυντικό συστατικό.

Παραγωγικότητα κυττάρων Spirulina sp. επηρεάζεται από τα οκτώ κύρια συστατικά των παραγόντων μέσων, όπως ένταση φωτός, θερμοκρασία, μέγεθος εμβολιασμού, φορτίο διαλυμένων στερεών, αλατότητα, διαθεσιμότητα μακρο και θρεπτικών συστατικών (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca και Fe , Zn, Cu, Ni, Co και W) (Sanchez et αϊ., 2008).

Τα μικροθρεπτικά συστατικά απαιτούνται για την ανάπτυξη του Spirulina sp. Μεταξύ αυτών είναι τα στοιχεία Fe, Cu και Zn. Το στοιχείο Fe απαιτείται από τα φυτά για το σχηματισμό της χλωροφύλλης, των συστατικών των ενζύμων του κυτοχρώματος, της υπεροξειδάσης και της καταλάσης εάν το spirulina sp. Η ανεπάρκεια του στοιχείου Fe θα αντιμετωπίσει χλώρωση (έλλειψη χλωροφύλλης). Το στοιχείο Zn απαιτείται για τη σύνθεση τρυπτοφάνης, ενεργοποιητή ενζύμου και ρυθμίζει το σχηματισμό χλωροπλαστών και αμύλου όταν η σπιρουλίνα sp. Η έλλειψη στοιχείων Zn θα οδηγήσει σε χλώρωση και το χρώμα της σπιρουλίνας θα γίνει χλωμό.

Για τον σχηματισμό των ίδιων των ιόντων Fe και Zn, μπορεί να ληφθεί με ηλεκτρόλυση νερού. Η ηλεκτρόλυση του νερού είναι ένα γεγονός αποσύνθεσης των ενώσεων νερού (Η2Ο) γίνεται αέριο οξυγόνο (O2) και αέριο υδρογόνο (Η2) χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα που περνά μέσα από το νερό (Achmad, 1992). Αέριο Η2 πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας λόγω της φιλικής προς το περιβάλλον φύσης (Bari and Esmaeil, 2010). Με ηλεκτρόδια Fe και Zn, λαμβάνονται ιόντα Fe2 + και Zn2 +.

Παράδειγμα υποβάθρου πρότασης 2

1.1. Ιστορικό

Η τεχνολογία νανοϋλικών αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα και ακόμη και τώρα η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία (Nurhasanah 2012). Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί υλικό μέτρησης νανόμετρα ή ένα ανά δισεκατομμύριο μέτρο (0,0000001) m για τη βελτίωση της απόδοσης μιας συσκευής ή συστήματος (Y Xia, 2003). Στη νανοκλίμακα θα υπάρχουν μοναδικά κβαντικά φαινόμενα όπως το μέταλλο πλατίνας γνωστό ως αδρανές υλικό που μετατρέπεται σε καταλυτικά υλικά στη νανοκλίμακα και σταθερά υλικά, όπως το αλουμίνιο, γίνεται εύφλεκτο, μονωτικά υλικά που μετατρέπονται σε αγωγούς στη νανοκλίμακα (Karna, 2010).

Οι ενώσεις οξειδίου του βολφραμίου στη νανοκλίμακα θα έχουν μοναδικές ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φωτοκαταλύτες, ημιαγωγοί και ηλιακά κύτταρα (Asim, 2009). Το οξείδιο βολφραμίου έχει σχετικά χαμηλή ενέργεια διακένου ζώνης μεταξύ 2,7-2,8 eV (Morales et al, 2008). Αυτό καθιστά το οξείδιο του βολφραμίου ευαίσθητο στο φάσμα ορατού φωτός και έχει αρκετά καλή απορρόφηση φωτογραφιών στο φάσμα ορατού φωτός (Purwanto et al., 2010).

Οι ενώσεις οξειδίου του βολφραμίου μπορούν να συντεθούν χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους όπως sol-gel, ξήρανση με ψεκασμό με φλόγα και πυρόλυση με υποβοηθούμενη από φλόγα (Takao, 2002). Η μέθοδος πυρόλυσης με υποβοηθούμενη με φλόγα μέθοδο είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνότερα. Εκτός από το χαμηλό κόστος, η ομοιογένεια των νανοσωματιδίων είναι αρκετά καλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες ποσότητες παραγωγής (Thomas, 2010). Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί μια διαδικασία αερολύματος όπου τα σωματίδια αιωρούνται στο αέριο έτσι ώστε τα σωματίδια που σχηματίζονται είναι πολύ μικρά (Strobel, 2007).

Με βάση έρευνα που διεξήχθη από τους Purwanto et al. Το 2015 δείχνει ότι τα αποτελέσματα του οξειδίου του βολφραμίου που σχηματίζονται από 0,02 Μ παραμυθικό αμμώνιο σε 33% διαλύτη αιθανόλης 500 mL σχηματίζουν σωματίδια οξειδίου του βολφραμίου με μέσο μέγεθος 10 μικρομέτρων. Ωστόσο, τα δεδομένα σχετικά με τα σωματίδια οξειδίου του βολφραμίου που σχηματίζονται σε άλλες συγκεντρώσεις παραμυθικού αμμωνίου δεν παρατίθενται, οπότε απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του οξειδίου του βολφραμίου που σχηματίζεται από διάφορες παραλλαγές συγκέντρωσης στη σύνθεση νανοσωματιδίων οξειδίου του βολφραμίου χρησιμοποιώντας πυρόλυση με υποβοηθούμενη από φλόγα ψεκασμό.

Παράδειγμα 3

Ιστορικό

Στη γραμμή μετάδοσης, ιδίως στη μετάδοση σήματος ραδιοσυχνοτήτων (RF), ο συντελεστής ανάκλασης είναι μία από τις θεμελιώδεις παραμέτρους [1]. Ο συντελεστής ανάκλασης περιλαμβάνεται πάντα στη μέτρηση του μεγέθους των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, όπως η ισχύς RF, η εξασθένηση και η απόδοση της κεραίας. Η μέτρηση του συντελεστή ανάκλασης είναι μια σημαντική διαδικασία για τον κλάδο σύνδεσης RF και καλωδίων για τον προσδιορισμό της ποιότητάς του.

Το σήμα RF που δημιουργείται από την πηγή δημιουργίας σήματος αποστέλλεται στη συσκευή λήψης (δέκτης). Το σήμα RF απορροφάται καλά από το δέκτη εάν υπάρχει αντιστάθμιση αντίστασης μεταξύ της γραμμής μετάδοσης και του δέκτη. Αντίθετα, εάν οι γραμμές μετάδοσης και δέκτη δεν έχουν τέλεια αντιστάθμιση αντίστασης, μέρος του σήματος θα ανακλάται πίσω στην πηγή. Είναι σύνηθες να βρείτε ένα ανακλώμενο σήμα RF. Η ποσότητα του ανακλώμενου σήματος εκφράζεται στον συντελεστή ανάκλασης. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή ανάκλασης, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ανακλώμενο σήμα. Μεγάλες ανακλάσεις σήματος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε πηγές σήματος RF, όπως γεννήτριες σήματος.

Διαβάστε επίσης: Kingdom Plantae (Φυτά): Χαρακτηριστικά, τύποι και παραδείγματα [ΠΛΗΡΕΣ]

Απαιτείται αποτελεσματικότητα στη διαδικασία μετάδοσης σημάτων RF, ιδίως στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το λειτουργικό κόστος μακροπρόθεσμα. Ένας από τους τρόπους για να το κάνετε αυτό είναι να αποτρέψετε την απώλεια σήματος ή την ανάκλαση του σήματος στην πηγή. Εάν το ανακλώμενο σήμα είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πηγή σήματος. Ένα από τα προληπτικά μέτρα πριν από τη ζημιά είναι η μέτρηση του συντελεστή αντανάκλασης μιας συσκευής για να μάθετε πόσο θα αντανακλά το σήμα πίσω στην πηγή. Επομένως, απαιτείται έλεγχος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για να διασφαλιστεί η ποιότητά του. Αυτή η δοκιμή μπορεί να γίνει μετρώντας τον συντελεστή ανάκλασης σε συσκευές πομπού και δέκτη, όπως αισθητήρες ισχύος. Μια συσκευή με μικρό συντελεστή ανάκλασης θα έχει ως αποτέλεσμα μια αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία μετάδοσης. Επομένως, το Κέντρο Μετρολογίας LIPI ως Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (NMI) δημιούργησε ένα σύστημα μέτρησης συντελεστή αντανάκλασης για συσκευές σήματος RF. Οι μετρήσεις του συντελεστή ανάκλασης πραγματοποιούνται στο εύρος συχνοτήτων από 10 MHz έως 3 GHz σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους. Με αυτό το σύστημα, ελπίζεται ότι μπορεί να παρέχει υπηρεσίες για τη μέτρηση του συντελεστή αντανάκλασης για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παράδειγμα υποβάθρου πρότασης 4

Ιστορικό

Το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα ευρύ σύστημα που συνδέει το ένα σημείο στο άλλο, έτσι είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές που προκαλούνται συνήθως από βραχυκυκλώματα και διαταραχές γείωσης. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική πτώση τάσης, μείωση της σταθερότητας του συστήματος, σε κίνδυνο της ζωής των ανθρώπων και μπορεί να καταστρέψουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα γείωσης για τον εξοπλισμό.

Στο σύστημα γείωσης, όσο μικρότερη είναι η τιμή της αντίστασης γείωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα ροής ρεύματος στο έδαφος, έτσι ώστε το ρεύμα σφάλματος να μην ρέει και να καταστρέφει τον εξοπλισμό, αυτό σημαίνει ότι τόσο καλύτερο είναι το σύστημα γείωσης. Η ιδανική γείωση έχει τιμή αντίστασης κοντά στο μηδέν.

Τοποθεσίες όπου η αντίσταση του εδάφους είναι αρκετά υψηλή, με βραχώδεις και πυκνές συνθήκες εδάφους, είναι αδύνατο να μειωθεί η μείωση της σύνθετης αντίστασης του συστήματος γείωσης με κάθετη γείωση. Μια πιθανή λύση είναι να δοθεί ειδική επεξεργασία για τη βελτίωση της τιμής αντίστασης γείωσης . Σε αυτή τη διατριβή, η επεξεργασία του εδάφους θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας κάρβουνο με κέλυφος καρύδας, προκειμένου να επιτευχθεί η μικρότερη τιμή αντίστασης στο έδαφος, επειδή γενικά η αντίσταση του άνθρακα είναι χαμηλότερη από την αντίσταση στο έδαφος.

Παράδειγμα υποβάθρου πρότασης 5

Ιστορικό

Η χρήση λιπαντικού λαδιού / λαδιού επηρεάζει την απόδοση του κινητήρα επειδή το λάδι λειτουργεί ως αποσβεστήρας τριβής μεταξύ των εξαρτημάτων του κινητήρα που μπορεί να προκαλέσει φθορά στον κινητήρα. Το ιξώδες είναι η φυσική ιδιότητα του λαδιού που δείχνει την ταχύτητα κίνησης ή την αντίσταση του λιπαντικού στη ροή [1]. Το λάδι έχει μόρια που δεν είναι πολικά [2]. Ένα μη πολικό μόριο που υποβάλλεται σε εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο θα προκαλέσει ένα μερικό φορτίο να προκαλείται και να παράγει μια μεγάλη διπολική ροπή και η κατεύθυνσή του είναι ανάλογη με το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο [3].

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες κάθε υλικού έχουν μια μοναδική τιμή και το μέγεθος καθορίζεται από τις εσωτερικές συνθήκες του υλικού, όπως η σύνθεση του υλικού, η περιεκτικότητα σε νερό, οι μοριακοί δεσμοί και άλλες εσωτερικές συνθήκες [4]. Η μέτρηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της κατάστασης και της κατάστασης του υλικού, τον προσδιορισμό της ποιότητας του υλικού, τη διαδικασία ξήρανσης και τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία μη καταστρεπτικά [5].

Μια μελέτη μέτρησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του λαδιού πραγματοποιήθηκε από τον Putra (2013) [6], δηλαδή τη μέτρηση της χωρητικότητας χρησιμοποιώντας μια παράλληλη πλάκα πυκνωτή για τη δημιουργία ενός αισθητήρα ποιότητας στο λάδι. Επομένως, η μέτρηση της χωρητικότητας και της διηλεκτρικής σταθεράς χρησιμοποιώντας τη διηλεκτρική μέθοδο ή παράλληλη πλάκα σε χαμηλές συχνότητες και αλλαγές στο ιξώδες. Αυτή η μέτρηση αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως προκαταρκτική μελέτη για τη μέτρηση του ιξώδους χρησιμοποιώντας τη διηλεκτρική μέθοδο.

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να προσδιορίσει τη χρήση της διηλεκτρικής μεθόδου για τη μέτρηση της τιμής χωρητικότητας και της διηλεκτρικής σταθεράς του λαδιού, καθώς και τη μέτρηση της χωρητικότητας και των διηλεκτρικών σταθερών του λαδιού σε αλλαγές στη συχνότητα και στο ιξώδες.

Παράδειγμα υποβάθρου πρότασης 6

Ιστορικό

Το υπεραγώγιμο είναι ένα υλικό που μπορεί να αγωγεί εντελώς μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς να υποστεί αντίσταση, έτσι ώστε το υπεραγώγιμο υλικό να μπορεί να σχηματιστεί από σύρμα το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μεγάλου μαγνητικού πεδίου χωρίς να εμφανίζει θερμαντικό αποτέλεσμα.

Ένα μεγάλο μαγνητικό πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση βαρέων φορτίων μέσω της ομοιότητας των μαγνητικών πόλων, έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μιας αιωρούμενης αμαξοστοιχίας χωρίς τη χρήση τροχών. Χωρίς τριβή τροχού, το τρένο ως μέσο μεταφοράς μπορεί να κινηθεί γρήγορα και απαιτεί λίγη ενέργεια. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου και μιας υψηλής κρίσιμης θερμοκρασίας (Tc) υπεραγώγιμων υλικών, όπου με υψηλή κρίσιμη θερμοκρασία θα είναι ευκολότερο για να δημιουργήσετε 2 μαγνητικά πεδία ισχυρά.

Ο σχηματισμός των υπεραγωγών δομών που βασίζονται στην Επίπεδη Βαρύτητα (PWD) μπορεί να αυξήσει την κρίσιμη θερμοκρασία ενός υπεραγώγιμου υλικού (Eck, J.S., 2005). Τα οφέλη από άλλα υπεραγωγικά υλικά περιλαμβάνουν μέσα αποθήκευσης δεδομένων, σταθεροποιητές τάσης, γρήγορους υπολογιστές, εξοικονόμηση ενέργειας, γεννήτριες υψηλού μαγνητικού πεδίου σε πυρηνικούς αντιδραστήρες σύντηξης και αισθητήρες μαγνητικού πεδίου εξαιρετικά ευαίσθητου SQUID.

Τα υπεραγώγιμα συστήματα υψηλής Tc είναι γενικά ενώσεις πολλαπλών συστατικών που έχουν έναν αριθμό διαφορετικών δομικών φάσεων και μια σύνθετη κρυσταλλική δομή. Το σύστημα Pb2Ba2Ca2Cu3O9 είναι επίσης μια ένωση κεραμικού οξειδίου η οποία έχει μια πολυεπίπεδη δομή με χαρακτηριστική εισαγωγή στρώσης CuO2. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπεραγωγικής δομής και της κρίσιμης θερμοκρασίας (Frello, T., 2000), έτσι ώστε ο σχηματισμός δομών βασισμένο στο Planar Weight Disparity (PWD) προορίζεται να αυξήσει την κρίσιμη θερμοκρασία των υπεραγωγών (Barrera, EW et.al., 2006). Ως ένωση πολλαπλών συστατικών, το σύστημα Pb2Ba2Ca2Cu3O9 απαιτεί πολλά συστατικά συστατικά ως υλικά για να σχηματίσουν σύνθετα δομικά στρώματα .

Παράδειγμα 7

Ιστορικό

Ένας τρόπος για τη θεραπεία του καρκίνου είναι η χρήση ακτινοβολίας. Εξωτερικές συσκευές ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιούν Cobalt-60 (Co-60) λειτουργούν για θεραπεία καρκίνου παρέχοντας ακτινοβολία γάμμα (γ) από το Co-60. Η ακτινοβολία γάμμα κατευθύνεται σε μέρη του σώματος έτσι ώστε να μπορεί να σκοτώσει καρκινικά κύτταρα, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να χτυπήσει υγιή κύτταρα του σώματος [1]. Σε αυτό το έγγραφο, ο σχεδιασμός που πρέπει να γίνει είναι το πάχος των τοιχωμάτων του σκυροδέματος στο δωμάτιο αεροσκαφών ραδιοθεραπείας, χρησιμοποιώντας μια πηγή ισοτόπων Co-60 με δραστηριότητα 8.000 Ci και σχεδιάζεται να τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο στην τοποθεσία του νοσοκομείου. . Η πηγή του ισότοπου Co-60 βρίσκεται στο Gantry το οποίο προστατεύεται από θωράκιση ακτινοβολίας και η γωνία μπορεί να ρυθμιστεί από 00 έως 3600 [1], έτσι ώστε τα καρκινικά κύτταρα να μπορούν να ακτινοβοληθούν με ακρίβεια από διάφορες κατευθύνσεις. Προκειμένου να πληρούνται οι πτυχές ασφάλειας κατά τη στιγμή της έκθεσης, ο χώρος όπου βρίσκεται το αεροσκάφος ακτινοθεραπείας πρέπει να πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας, όπου το διαχωριστικό τοίχωμα λειτουργεί ως ασπίδα ακτινοβολίας. Οι τοίχοι σχεδιάζονται να είναι κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα.

Διαβάστε επίσης: Κατανομή της χλωρίδας στον κόσμο (Πλήρης) και εξήγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας για την ακτινοβολία, δηλαδή το SK. Το BAPETEN No. 7 του 2009 σχετικά με την ασφάλεια της ακτινοβολίας στη χρήση βιομηχανικού ραδιογραφικού εξοπλισμού αναφέρει ότι: - Προστατευτικοί τοίχοι δωματίων που σχετίζονται με μέλη της κοινότητας, η τιμή του ορίου δόσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mSv ανά έτος. - Προστατεύοντας τους τοίχους του δωματίου σε επαφή με εργαζόμενους στην ακτινοβολία, η οριακή τιμή δοσολογίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mSv ετησίως. [2] Τα χαρακτηριστικά του τοίχου διαχωρισμού του δωματίου πρέπει να προσαρμόζονται στη χρήση του δωματίου δίπλα στο δωμάτιο ακτινοθεραπείας. Το πάχος του τοιχώματος από σκυρόδεμα μπορεί να εκτιμηθεί υπολογίζοντας το φορτίο εργασίας ανά εβδομάδα, την απόσταση από τις πηγές του τοιχώματος και την επιτρεπόμενη οριακή τιμή δόσης (NBD). Από τον υπολογισμό, αναμένεται ότι το πάχος του τοιχώματος πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Παράδειγμα 8

Ιστορικό

Αυτή τη στιγμή, η προσοχή του κοινού στην παρακολούθηση της υγείας είναι πολύ υψηλή, όπως αποδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων εξοπλισμών παρακολούθησης της υγείας. Για να είναι απαραίτητη η ανάγκη δημιουργίας εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ανθρώπινο σώμα ή σε φορητές συσκευές. Για τη δημιουργία αυτής της συσκευής, χρειάζονται υλικά που μπορούν να συνδεθούν στο ανθρώπινο σώμα και μπορούν να σχετίζονται άμεσα με την έννοια της τηλεϊατρικής ή της βιοϊατρικής. Σε αυτήν την έννοια, το υλικό που μπορεί να εφαρμοστεί είναι ύφασμα. Ωστόσο, για να προσδιορίσουμε εάν το υλικό είναι κατάλληλο για χρήση ως φορητή συσκευή, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του υφάσματος. Τα χαρακτηριστικά του υλικού σχετίζονται στενά με την τιμή της διαπερατότητας, επειδή η τιμή της διαπερατότητας είναι μια σημαντική τιμή για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ενός υλικού. Έτσι, σε αυτό το τελικό έργο, πραγματοποιείται η μέτρηση των τιμών διαπερατότητας στα υφάσματα.

Σε αυτό το τελικό έργο, έχουν δοκιμαστεί διάφοροι τύποι υφάσματος για τον υπολογισμό της διαπερατότητάς τους, δηλαδή αραμιδίου, βαμβακιού και πολυεστέρα. Εκτός από αυτό, το υλικό υποστρώματος Fr-4 χρησιμοποιείται ως υλικό ανάλυσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο microstrip με βάση τη γραμμή μετάδοσης. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί 3 εμπόδια και ένα σύνολο δύο παραμέτρων S-παραμέτρων που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη ή τα λάθη λόγω του διακένου αέρα μεταξύ των γραμμών μικρο-γραμμής στο δείγμα και της αναντιστοιχίας σύνθετης αντίστασης που είναι συνήθως πρόβλημα στη γραμμή μετάδοσης.

Η διηλεκτρική επιτρεπτότητα είναι ένα μέτρο της αντίστασης στο σχηματισμό ενός ηλεκτρικού πεδίου μέσω ενός μέσου. Σε ορισμένες διαστάσεις και αποστάσεις του εμποδίου, θα ληφθεί η χαμηλότερη τιμή απώλειας επιστροφής (παράμετρος S) και από αυτήν την τιμή ο συγγραφέας μπορεί να καθορίσει την τιμή επιτρεπόμενης ύλης του υλικού. Για να λάβετε την τιμή διηλεκτρικής διαπερατότητας, μπορεί να υπολογιστεί από την τιμή της παραμέτρου S που λαμβάνεται από την προσομοίωση και τα αποτελέσματα άμεσων μετρήσεων χρησιμοποιώντας ένα VNA (αναλυτής δικτύου φορέα).

Ελπίζουμε ότι από αυτό το τελικό έργο, η έρευνα μπορεί να προσδιορίσει την αξία της διηλεκτρικής μέτρησης της διαπερατότητας των 4 παραπάνω υλικών χρησιμοποιώντας συχνότητα λειτουργίας 2,45 GHz, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της υγείας ή το υλικό που δοκιμάζεται να τροποποιηθεί σε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει εργαλείο ή συσκευή όπως απαιτείται.

Παράδειγμα 9

Ιστορικό

Οι ειδικές ιδιότητες των σιδηροηλεκτρικών υλικών είναι διηλεκτρικές, πιεοηλεκτρικές και πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες. Η χρήση σιδηροηλεκτρικών υλικών πραγματοποιείται με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά.Σε αυτή τη μελέτη, πραγματοποιήθηκε η χρήση σιδηροηλεκτρικών υλικών με βάση τις διηλεκτρικές τους ιδιότητες. Τα σιδηροηλεκτρικά υλικά μπορούν να κατασκευαστούν όπως απαιτείται και να ενσωματωθούν εύκολα με τη μορφή συσκευών. Η εφαρμογή της συσκευής που βασίζεται σε ιδιότητες υστέρησης και υψηλή διηλεκτρική σταθερά είναι η δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM) [1].

Το σιδηροηλεκτρικό υλικό που έχει το πιο ενδιαφέρον μείγμα ιδιοτήτων για εφαρμογές μνήμης είναι το Barium Strontium Titanate. Το υλικό BST έχει υψηλή διηλεκτρική σταθερά, χαμηλή διηλεκτρική απώλεια, χαμηλή πυκνότητα ρεύματος διαρροής. Μια υψηλή διηλεκτρική σταθερά θα αυξήσει την χωρητικότητα του φορτίου υψηλότερα, έτσι ώστε η αποθήκευση φορτίου να είναι επίσης μεγαλύτερη [1]. Η προετοιμασία του BST μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των Metalorganic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) [2], Pulsed Laser Deposition (PLD) [3], Magnetron Sputtering [4], καθώς και της χημικής απόθεσης διαλύματος ή της μεθόδου sol gel και του στερεού μέθοδος αντίδρασης φάσης (στερεά κατάσταση). αντίδραση) [5].

Παράδειγμα 10

Ιστορικό

Η παρατήρηση είναι σημαντική, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης για να μάθετε πώς να διδάξετε σωστά για εκπαιδευτικούς σε κάθε σχολείο. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποίησα επίσης δραστηριότητες παρατήρησης στο SD Ningrat 1-3 Bandung για την εκπλήρωση του έργου της εκμάθησης εκθέσεων παρατήρησης που πραγματοποίησε ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία στην τάξη.

Με αυτήν τη δραστηριότητα παρατήρησης, ελπίζουμε ότι μπορούμε να μάθουμε πώς οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και εκπαιδεύουν τους μαθητές τους. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε ποιες μεθόδους θα εφαρμόσουμε στους μαθητές μας αργότερα και ποιες μεθόδους δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Στο Δημοτικό Σχολείο Ningrat, πραγματοποίησα αρκετές έρευνες και αναζήτησα πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης.

Το σχολείο είναι ένα ίδρυμα ειδικά σχεδιασμένο για να διδάσκει μαθητές από καθηγητές. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τη δημιουργία ποιοτικών μαθητών. Αφού έκανα παρατηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Ningrat, ήρθα να μάθω για την εκμάθηση σε μαθήματα Παγκόσμιας Γλώσσας, η οποία είναι ακόμα χαμηλή και αυτό πρέπει να βελτιωθεί.

Τα σχέδια μαθημάτων που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί εκεί αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν σύμφωνα με την εφαρμογή, οπότε υπήρχαν πολλά εμπόδια που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της παγκόσμιας γλώσσας. Στη συνέχεια, η λύση που προσφέρεται σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς είναι να αλλάξει ο μηχανισμός των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία μαθημάτων παγκόσμιας γλώσσας.

Κάθε άτομο έχει τη δική του μοναδικότητα και ικανότητες που είναι σαφώς διαφορετικές. Μερικά κατανοούν γρήγορα τα μαθήματα που έδωσε ο δάσκαλος, αλλά μερικά είναι αργά. Όχι μόνο αυτό, τα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή στα σχολεία είναι φυσικά διαφορετικά, υπάρχουν μαθητές που ξεχωρίζουν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που είναι γεμάτοι προβλήματα στο σχολείο.

Αφού έγινε αυτή η παρατήρηση, έμαθα επίσης πώς να αντιμετωπίζω μαθητές που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έμαθα επίσης να καταλαβαίνω πώς να διδάσκω από κάθε δάσκαλο που διδάσκει στο SD Ningrat, ώστε μια μέρα να μπορώ να το εφαρμόσω όταν αρχίζω να διδάσκω στο σχολείο.

Παράδειγμα 11

Ιστορικό

Η 17η Αυγούστου είναι η πιο αναμενόμενη στιγμή, για όλους τους πολίτες του Κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων του Cantiga Village. Διότι, αυτή την ημερομηνία εορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Παγκόσμιας Δημοκρατίας. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που καλωσορίζουμε αυτήν την ιστορική ημέρα.

Εκτός από τη ζωντάνια, ο εορτασμός της 17ης Αυγούστου μπορεί επίσης να καλλιεργήσει μια αίσθηση αγάπης και εθνικισμού για το έθνος. Διότι, αυτήν την ημέρα θυμόμαστε ξανά τα πλεονεκτήματα των ηρώων που ενώνονται ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τη θρησκεία για να αγωνιστούν για την ελευθερία του Κόσμου.

Για αυτόν τον λόγο, είναι φυσικό για τους κατοίκους του Cantiga Village να κάνουν μια εκδήλωση για να ζωντανέψουν αυτήν την ευτυχισμένη στιγμή. Επιπλέον, κάθε χρόνο οι κάτοικοι του χωριού Cantiga συμμετέχουν ενεργά στην εκδήλωση ανεξαρτησίας.

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα έχουν τη μορφή τελετών, αμοιβαίας συνεργασίας και διαγωνισμών για παιδιά. Με αυτά τα διάφορα γεγονότα, μπορούμε να ενισχύσουμε την αδελφότητα, τη φιλία και τον εθνικισμό ως προσπάθεια εξάσκησης της Pancasila.

Έτσι, το άρθρο σχετικά με τη συζήτηση στο παρασκήνιο μαζί με παραδείγματα, ελπίζουμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found