23+ Παραδείγματα βιογραφικών για καλές και ελκυστικές εφαρμογές εργασίας (ΠΛΗΡΕΣ)

παράδειγμα αίτηση εργασίας cv

Τα ακόλουθα παραδείγματα αιτήσεων εργασίας βιογραφικού μπορούν να σας βοηθήσουν να φτιάξετε ένα καλό και ενδιαφέρον βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενα από παραδείγματα σε διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης με συμβουλές και κόλπα για τη δημιουργία τους.


Για όσους από εσάς έχετε περάσει την εκπαίδευση και έχετε αποφοιτήσει, τότε αυτό που πρέπει να περιμένετε είναι η δουλειά. Φυσικά, κατά την πρόσληψη εργαζομένων, οι εταιρείες χρειάζονται ένα πράγμα που περιγράφει πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες εργασία ξεκινώντας από το βιογραφικό τους, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις ικανότητές τους.

Έτσι, ένα από τα πιο σημαντικά αρχεία που είναι διαθέσιμα για να υποβάλουν αίτηση για εργασία είναι ένα βιογραφικό σημείωμα ή συνήθως αναφέρεται ως βιογραφικό ή ζωντανό αρχείο μητρώου. Εδώ το βιογραφικό είναι το αρχικό εισιτήριο για να υποβάλει αίτηση για δουλειά.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το βιογραφικό σημείωμα είναι η πρώτη εντύπωση που δημιούργησε το HRD πριν πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με αιτούντες εργασία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να δώσετε προσοχή στη συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος πριν υποβάλετε αίτηση για εργασία.

Πράγματα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα

Μια εταιρεία έχει τα δικά της κριτήρια για την πρόσληψη εργαζομένων. Οι υποψήφιοι για εργασία πρέπει να προσαρμόσουν αυτό που η εταιρεία θέλει να υποβάλει αίτηση.

Αν και κάθε εταιρεία έχει τα δικά της κριτήρια, ένα βιογραφικό σημείωμα πρέπει να περιλαμβάνει επτά βασικά πράγματα γραπτώς.

1. Προσωπικά στοιχεία

Ένας υποψήφιος για εργασία πρέπει να περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία στο βιογραφικό που πρόκειται να υποβληθεί. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά, διότι εάν μια εταιρεία θέλει να προσλάβει υπαλλήλους, η εταιρεία πρέπει να επικοινωνήσει με τον υποψήφιο υπάλληλο σαφώς.

Τα προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνονται μπορούν να έχουν τη μορφή πλήρους ονόματος, τόπου / ημερομηνίας γέννησης, αριθμού κινητού τηλεφώνου, διεύθυνσης email και άλλων λογαριασμών κοινωνικών μέσων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την επιλογή μιας διεύθυνσης email ή ενός λογαριασμού κοινωνικών μέσων, πρέπει να έχετε ένα όνομα που να αντιπροσωπεύει το πλήρες όνομά σας και να είναι απλό. Αυτό συμβαίνει επειδή το HRD μπορεί να έχει τη δική του αξιολόγηση μέσω της διεύθυνσης email ή του ονόματος του λογαριασμού κοινωνικών μέσων του υποψήφιου υπαλλήλου.

Επιπλέον, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται ενεργά έτσι ώστε όταν η εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει με υποψήφιους εργαζόμενους που θέλουν να προσληφθούν.

Διαβάστε επίσης: Παραδείγματα από τα πιο ολοκληρωμένα και ενδιαφέροντα αγγλικά βιογραφικά

2. Σύντομη περιγραφή

Γενικά, το HRD δεν διαβάζει τις λεπτομέρειες του βιογραφικού που έγραψε ο αιτών. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια σύντομη περιγραφή του ιστορικού και της ικανότητας του αιτούντος για να μπορέσει η HRD να γνωρίζει εάν ο αιτών πληροί τα κριτήρια της εταιρείας.

Σε αυτήν την ενότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι καλοί στην προώθηση τους. Προσαρμόστε ό, τι γράφεται στη σύντομη περιγραφή με το ιστορικό της εταιρείας και τα κριτήρια για τους εργαζόμενους που απαιτεί η εργασία.

Συνήθως το HRD θα ελέγχει αμέσως το βιογραφικό στο σύνολό του εάν το βιογραφικό σημείωμα πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται από την εταιρεία.

3. Ιστορία εκπαίδευσης και κατάρτισης

Μια εταιρεία συνήθως αναζητά υποψήφιους εργαζομένους με ένα ορισμένο επίπεδο εκπαιδευτικών προσόντων. Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες χρειάζονται μόνο πτυχιούχους από ορισμένες μεγάλες εταιρείες για να προσληφθούν ως εργαζόμενοι. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί ένα πλήρες ιστορικό εκπαίδευσης στο βιογραφικό σημείωμα με την ημερομηνία εισόδου και την ημερομηνία αποφοίτησης.

Εκτός από την εκπαίδευση στα σχολεία και τα κολέγια, υπάρχει εξωτερική ή μη τυπική εκπαίδευση με τη μορφή κατάρτισης, εάν σχετίζεται με την εργασία για την οποία υποβάλλεται αίτηση.

Αυτό γίνεται εκτίμηση μπόνους από το HRD, οπότε είναι πιθανό να κληθούν για συνέντευξη.

4. Επιτεύγματα

Φυσικά, ενώ είστε στην εκπαίδευση, έχετε κάνει ένα επίτευγμα ή επίτευγμα. Αυτή είναι μια προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό σημείωμα όταν το βλέπει η HRD.

Τα επιτεύγματα δεν χρειάζεται να προέρχονται από τον ακαδημαϊκό τομέα. Τα μη ακαδημαϊκά επιτεύγματα μπορούν επίσης να αναφερθούν στο βιογραφικό σημείωμα. Η συγγραφή του επιτεύγματος συνοδεύεται από μια περιγραφή του έτους, τον τύπο του επιτεύγματος, τον διοργανωτή και πόσο υψηλό ήταν το επίτευγμα.

5. Οργανωτική εμπειρία

Για όσους από εσάς είστε νέοι απόφοιτοι ή 'Πρόσφατος απόφοιτοςΣίγουρα δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία. Αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με την οργανωτική εμπειρία που έχει περάσει.

Αυτή η οργανωτική εμπειρία μπορεί να έχει τη μορφή ενός οργανισμού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ή από το εξωτερικό της εκπαίδευσης ή της κοινωνίας. Γράψτε την πλήρη οργανωτική εμπειρία ξεκινώντας από το όνομα του οργανισμού, τη θέση, τα έτη και τις ευθύνες κατά τη διάρκεια του οργανισμού.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την οργάνωση γενικά μπορεί να εφαρμοστεί όταν ομαδική εργασία στην εργασία. Επομένως, το HRD θα αναζητήσει υποψήφιους εργαζόμενους που μπορούν να συνεργαστούν ομαδικά εξετάζοντας τις οργανωτικές εμπειρίες.

Διαβάστε επίσης: Κύκλος Krebs - Πλήρης εξήγηση + Σχέδια

6. Εμπειρογνωμοσύνη

Όταν μια εταιρεία προσλαμβάνει μια δουλειά, συνήθως υπάρχουν προσόντα με ορισμένες δεξιότητες.

Για παράδειγμα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων και θα προσλάβει εργαζόμενους που γνωρίζουν τα πρότυπα στη συσκευασία τροφίμων.

Επομένως, απαιτεί εργαζόμενους με αυτές τις ικανότητες αποδεδειγμένες με πιστοποίηση ή με εμπειρία σχετική με αυτές τις ικανότητες. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται ιδιαίτερα να συμπεριλάβετε ποιες δεξιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν εργάζεστε αργότερα.

7. Εργασιακή εμπειρία και αναφορά

Για τους αιτούντες που έχουν εργαστεί σε άλλες εταιρείες, συνιστάται ιδιαίτερα να συμπεριλαμβάνετε πλήρη επαγγελματική εμπειρία ξεκινώντας από το όνομα της εταιρείας, τη θέση, τις ευθύνες και τα έτη εργασίας.

Αυτή είναι μια προστιθέμενη αξία που φαίνεται από την Ανθρώπινη Αρχή, επειδή συνήθως οι υποψήφιοι που έχουν επαγγελματική εμπειρία μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στο εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, όταν έχετε επαγγελματική εμπειρία, σίγουρα έχετε ευθύνη έναντι ενός αφεντικού. Μπορείτε να συμπεριλάβετε την ταυτότητα του αφεντικού ως αναφορά για την εργασία σας ή μπορεί να αντικατασταθεί με επιστολή αναφοράς ή επιστολή επαγγελματικής εμπειρίας που υπογράφεται από την εταιρεία στην οποία εργάζεστε.

Δείγμα βιογραφικού αίτησης εργασίας

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 1

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 2

Παράδειγμα βιογραφικού αίτησης εργασίας

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 3

Παράδειγμα βιογραφικού αίτησης εργασίας

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 4

Παράδειγμα βιογραφικού αίτησης εργασίας

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 5

Παράδειγμα βιογραφικού αίτησης εργασίας

Παράδειγμα βιογραφικό 6

Παράδειγμα βιογραφικού αίτησης εργασίας

Παράδειγμα βιογραφικό 7

Παράδειγμα βιογραφικό 8

Παράδειγμα βιογραφικό 9

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 1

Παράδειγμα βιογραφικό 11

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 12

Παράδειγμα βιογραφικό 13

Παράδειγμα βιογραφικό 14

Παράδειγμα βιογραφικό 15

Παράδειγμα βιογραφικό 16

Παράδειγμα βιογραφικό σημείωμα 17

Παράδειγμα CV 18

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 19

Παράδειγμα βιογραφικού σημείου 20

Παράδειγμα βιογραφικό 21

Παράδειγμα βιογραφικό 22

Παράδειγμα βιογραφικού αίτησης εργασίας

Παράδειγμα βιογραφικό 23

Παράδειγμα βιογραφικό 11

Παράδειγμα CV 24

Παράδειγμα βιογραφικού αίτησης εργασίας

Παράδειγμα CV 25


Έτσι, το άρθρο σχετικά με ένα παράδειγμα βιογραφικού για αίτηση εργασίας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το άρθρο μπορεί να σας ωφελήσει.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found