Λατινικοί αριθμοί: πίνακες και πώς να γράψετε λατινικούς αριθμούς (FULL)

πλήρης πίνακας λατινικών αριθμών

Οι λατινικοί αριθμοί είναι αριθμοί που χρησιμοποιούνται στο σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιείται στην αρχαία Ρώμη και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα.

Οι λατινικοί αριθμοί είναι γνωστοί από τους αρχαίους ρωμαϊκούς χρόνους. Εκείνη την εποχή, η αρίθμηση έγινε με το αλφάβητο που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Επομένως, η γραφή λατινικών αριθμών δεν χρησιμοποιεί ακέραιους αριθμούς όπως η αρίθμηση γενικά.

Οι λατινικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται ακόμη πολύ σήμερα, ακόμη και οι λατινικοί αριθμοί έχουν γίνει ο τυπικός αριθμός για ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όπως η αρίθμηση κεφαλαίων σε ένα περιοδικό, η σειρά των ονομάτων αιώνα και η ακολουθία ενός συμβάντος.

Το ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα είναι διαφορετικό από τους δεκαδικούς αριθμούς και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα αποτελούνται από έναν βασικό χαρακτήρα και έναν συνδυασμό χαρακτήρα.

Ο βασικός χαρακτήρας είναι ένας μοναδικός χαρακτήρας που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό ενώ ο συνδυασμός χαρακτήρας είναι ένας συνδυασμός των βασικών χαρακτήρων που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό.

Κάθε χαρακτήρας του ρωμαϊκού αριθμού είναι ένα κεφαλαίο γράμμα του σύγχρονου αλφαβήτου που χρησιμοποιούμε σήμερα.

Οι βασικοί χαρακτήρες ή σύμβολα των λατινικών αριθμών αποτελούνται από I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.

Λατινικοί αριθμοί που είναι ένας συνδυασμός βασικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των II = 2, III = 3, IV = 4, VI ​​= 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, XI = 11, XII = 12, XIII = 13 και ούτω καθεξής.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μια λίστα με ρωμαϊκά αριθμητικά σύμβολα από 1 έως 100.

Βασικός λατινικός αριθμητικός πίνακας

Αριθμός ρωμαϊκών αριθμών χαρακτήρων

Ο αριθμός των λατινικών αριθμών χαρακτήρων σε έναν αριθμό είναι ίσος με τον αριθμό των λατινικών χαρακτήρων για κάθε ψηφίο σε αυτόν τον αριθμό.

Σε αντίθεση με το σύστημα αριθμών που χρησιμοποιούμε, οι λατινικοί αριθμοί δεν ορίζουν μηδενικά. Η θέση των μονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων κ.λπ. δεν επηρεάζει τον αριθμό των χαρακτήρων με λατινικούς αριθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι οι αριθμοί 2 (II), 20 (XX), 200 (CC), 2.000 (MM) κ.λπ. έχουν τα ίδια αριθμός χαρακτήρων, δηλαδή δύο χαρακτήρες.

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 1. Ο αριθμός του 2003 αποτελείται από 5 χαρακτήρες, δηλαδή MMIII (δύο χαρακτήρες του 2.000 αριθμού, δηλαδή MM και τρεις χαρακτήρες του αριθμού 3, δηλαδή III).
 2. Ο αριθμός 666 αποτελείται από 6 χαρακτήρες, δηλαδή DCLXVI (δύο χαρακτήρες για τον αριθμό 600, δηλαδή DC, δύο χαρακτήρες για τον αριθμό 60, δηλαδή LX, και δύο χαρακτήρες για τον αριθμό 6, δηλαδή VI).
 3. Ο αριθμός 1250 αποτελείται από 4 χαρακτήρες, δηλαδή MCCL (ένας χαρακτήρας για τον αριθμό 1000, δηλαδή M, δύο ψηφία για τον αριθμό 200, δηλαδή CC, και ένας χαρακτήρας για τον αριθμό 50, δηλαδή L).
 4. Ο αριθμός 888 αποτελείται από 12 χαρακτήρες, δηλαδή DCCCLXXXVIII (τέσσερις χαρακτήρες για τον αριθμό 800, δηλαδή DCCC, τέσσερις χαρακτήρες για τον αριθμό 80, δηλαδή LXXX, τέσσερις χαρακτήρες για τον αριθμό 8, συγκεκριμένα VIII).
Διαβάστε επίσης: 40+ Παραδείγματα Αποτελεσματικών και Αναποτελεσματικών Προτάσεων (ΠΛΗΡΕΣ)

Πώς να γράψετε λατινικούς αριθμούς

Τα βήματα για τη μετάφραση του anka δεκαδικού στα ρωμαϊκά είναι τα εξής.

 1. Γράψτε τον δεκαδικό αριθμό για μετατροπή. Για παράδειγμα, ο αριθμός 1,989.
 2. Διαχωρίστε τον δεκαδικό αριθμό ως μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κ.λπ. Για παράδειγμα 1,989 = 1.000 + 900 + 80 + 9
 3. Μεταφράστε τους αριθμούς με λατινικούς χαρακτήρες συμβόλων. Για παράδειγμα 1.000 + 900 + 80 + 9 = M + CM + LXXX + IX
 4. Συνδυάστε τους αθροισμένους ρωμαϊκούς χαρακτήρες με τη σειρά. Για παράδειγμα M + CM + LXXX + IX = MCMLXXXIX
Πλήρης πίνακας με 1-100 λατινικούς αριθμούς

Παραδείγματα για το πώς να γράψετε λατινικούς αριθμούς

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα μετατροπής δεκαδικών αριθμών σε λατινικούς αριθμούς

 1. 78 = 70 + 8 = LXX + VIII = LXXVIII
 2. 876 = 800 + 70 + 6 = DCCC + LXX + VI = DCCCLXXVI
 3. 1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 = M + CC + XXX + IV = MCCXXXIV
 4. 2010 = 2000 + 10 = ΜΜ + Χ = ΜΜΧ
 5. 2011 = 2000 + 10 + 1 = ΜΜ + Χ + Ι = ΜΜΧΙ
 6. 2012 = 2000 + 10 + 2 = MM + X + II = MMXII
 7. 2013 = 2000 + 10 + 3 = MM + X + III = MMXIII
 8. 2014 = 2000 + 10 + 4 = MM + X + IV = MMXIV
 9. 2015 = 2000 + 10 + 5 = MM + X + V = MMXV
 10. 2016 = 2000 + 10 + 6 = MM + X + VI = MMXVI
 11. 2017 = 2000 + 10 + 7 = MM + X + VII = MMXVII
 12. 2018 = 2000 + 10 + 8 = MM + X + VIII = MMXVIII
 13. 2019 = 2000 + 10 + 9 = MM + X + IX = MMXIX
 14. 2020 = 2000 + 20 = ΜΜ + ΧΧ = ΜΜΧΧ

Κόλπα για το πώς να γράφετε λατινικούς αριθμούς εύκολα και σωστά

Στη ρωμαϊκή μέθοδο αριθμητικής γραφής, υπάρχουν τουλάχιστον δύο χαρακτήρες που πρέπει να είναι γνωστοί, δηλαδή η βάση και ο συνδυασμός. Κάθε μέθοδος δείχνει διαφορετικό αριθμό. Οι βασικοί χαρακτήρες αποτελούνται από I, V, X, L, C, D, M και άλλους.

Ενώ ο συνδυασμός χαρακτήρας, για παράδειγμα, είναι ο ρωμαϊκός αριθμός 11 που γράφεται ως XI. Αποτελείται από δύο βασικούς χαρακτήρες. Εάν καταλαβαίνετε τους δύο τύπους εννοιών, τότε οποιοσδήποτε αριθμός αριθμών μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί σε λατινική μορφή. Οι εύκολοι τρόποι που μπορείτε να κάνετε είναι:

Διαβάστε επίσης: Ένζυμα: Πλήρεις ιδιότητες, δομή και τρόπος λειτουργίας τους

1. Γράψτε πρώτα τον δεκαδικό αριθμό

Βασικά, η γραφή του λατινικού αριθμού 9 σχετίζεται στενά με τους δεκαδικούς αριθμούς. Επομένως, εάν θέλετε να μετατρέψετε έναν αριθμό στη ρωμαϊκή μορφή, θα ήταν καλή ιδέα να δημιουργήσετε πρώτα μια δεκαδική έκδοση, για παράδειγμα 1.353, 243, 25 και ούτω καθεξής.

2. Περιγράψτε τον δεκαδικό αριθμό

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε αρκετά περίπλοκους αριθμούς Romaw, πρέπει πρώτα να μάθετε τις βασικές τεχνικές. Εκτός από την απομνημόνευση των ρωμαϊκών χαρακτήρων από 1 έως 100, πρέπει επίσης να καταλάβετε πώς να περιγράψετε το angkka που φτάνει χιλιάδες ή και εκατομμύρια.

Για παράδειγμα 1.253, απλώς αναλύστε το σε 1.000 + 200 + 50 +3. Για αυτό το βήμα, μην το κάνετε λάθος, επειδή μπορεί να κάνει λάθος τον τύπο ρωμαϊκού αριθμού.

3. Πρώτα, μεταφράστε το στη λατινική αριθμητική έκδοση

Αφού αναλύσετε τον δεκαδικό αριθμό, τότε μπορείτε να τον μεταφράσετε σε ρομαντικούς αριθμούς. Φυσικά, πρέπει να απομνημονεύσετε τις βασικές φόρμες καθώς και τις μορφές συνδυασμών αυτών. Για παράδειγμα, ο λατινικός αριθμός 9 είναι IX, το 13 είναι XIII και ούτω καθεξής.

Γράφοντας λατινικούς αριθμούς 11-100

11 = XI

12 = XII

13 = XIII

14 = XIV

15 = XV

16 = XVI

17 = XVII

18 = XVIII

19 = XIX

20 = ΧΧ

21 = ΧΧΙ

22 = XXII

23 = XXIII

24 = XXIV

25 = XXV

26 = XXVI

27 = XXVII

28 = XXVIII

29 = XXIX

30 = XXX

31 = XXXI

32 = XXXII

33 = XXXIII

34 = XXXIV

35 = XXXV

36 = XXXVI

37 = XXXVII

38 = XXXVIII

39 = XXXIX

40 = XL

41 = XLI

42 = XLII

43 = XLIII

44 = XLIV

45 = XLV

46 = XLVI

47 = XLVII

48 = XLVIII

49 = XLIX

50 = Λ

51 = LI

52 = LII

53 = LIII

54 = LIV

55 = LV

56 = LVI

57 = LVII

58 = LVIII

59 = LIX

60 = LX

61 = LXI

62 = LXII

63 = LXIII

64 = LXIV

65 = LXV

66 = LXVI

67 = LXVII

68 = LXVIII

69 = LXIX

70 = LXX

71 = LXXI

72 = LXXII

73 = LXXIII

74 = LXXIV

75 = LXXV

76 = LXXVI

77 = LXXVII

78 = LXXVIII

79 = LXXIX

80 = LXXX

81 = LXXXI

82 = LXXXII

83 = LXXXIII

84 = LXXXIV

85 = LXXXV

86 = LXXXVI

87 = LXXXVII

88 = LXXXVIII

89 = LXXXIX

90 = XC

91 = XCI

92 = XCII

93 = XCIII

94 = XCIV

95 = XCV

96 = XCVI

97 = XCVII

98 = XCVIII

99 = XCIX

100 = Γ

Πηγή: Μέγεθος και μονάδα | Η Γκορμπάρσλα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found