Παραδείγματα Κειμένων Έκθεσης (Σύντομη και Πλήρης) Εκπαίδευση, Υγεία, Ειδήσεις κ.λπ.

Παραδείγματα κειμένου σύντομης έκθεσης

ντοΠαραδείγματα κειμένων σύντομης έκθεσης που συζητούνται σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνουν στους τομείς της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, της υγείας, των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολλά άλλα.


Σε αυτήν τη σύγχρονη εποχή, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι άφθονες. Στην πραγματικότητα, μας παρουσιάζονται καθημερινά πολλές πληροφορίες. Οι καλές πληροφορίες είναι πληροφορίες που κατανοούνται εύκολα από τους αναγνώστες.

Μια πληροφορία είναι εύκολο για τους αναγνώστες να κατανοήσουν εάν είναι γραμμένα με σωστούς και σωστούς κανόνες γλώσσας. Ένας από τους κανόνες γλώσσας που χρησιμοποιούνται για την εξήγηση ορισμένων πληροφοριών είναι το κείμενο της έκθεσης.

Αυτό συμβαίνει επειδή το μοντέλο κειμένου έκθεσης είναι γραμμένο σε μια σύντομη, συνοπτική και σαφή δομή, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό από τον αναγνώστη.

Ακολουθούν ορισμένες περαιτέρω εξηγήσεις που σχετίζονται με το κείμενο της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας και ορισμένων παραδειγμάτων της μορφής του κειμένου της έκθεσης.

Κατανόηση του εκθετικού κειμένου

Στην ορολογία, κείμενο έκθεσης είναι ένα κείμενο που είναι ελκυστικό και περιέχει μια σειρά πληροφοριών που γράφονται με συνοπτικό και σαφή τρόπο.

Στον κανόνα της Παγκόσμιας Γλώσσας, ο όρος κείμενο έκθεσης είναι γνωστό, το οποίο είναι κείμενο που περιγράφει μια σειρά από συνοπτικές, σαφείς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ανάγνωση.

Ένα παράδειγμα του θέματος του κειμένου της έκθεσης είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης στον κόσμο σήμερα, οι πολιτικές υγείας κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας και ούτω καθεξής.

Δομήκείμενο έκθεσης αποτελείται από:

 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Η διατριβή στο κείμενο της έκθεσης περιέχει τη γνώμη του συγγραφέα για όλες τις πληροφορίες που θα συζητηθούν.

 • Διαφωνία

  Τα επιχειρήματα στο κείμενο της έκθεσης περιέχουν τις βασικές περιγραφές με τη μορφή των επιχειρημάτων του συγγραφέα συνοδευόμενων από επιστημονικά στοιχεία για την υποστήριξη και ανάπτυξη της προηγούμενης διατριβής (εισαγωγή).

 • Επιβεβαίωση

  Στο τέλος του κειμένου της έκθεσης, είναι μια επιβεβαίωση που περιέχει επαναβεβαίωση και υποστήριξη για την προηγούμενη διατριβή.

Το κείμενο της έκθεσης έχει διάφορους τύπους με βάση τη χρήση του. Ακολουθούν οι τύποι κειμένου έκθεσης.

 1. Κείμενο ορισμού έκθεσης

  Το κείμενο έκθεσης ορισμού περιγράφει ένα αντικείμενο ή ένα φαινόμενο με έμφαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά.

 2. Απεικόνιση κειμένου έκθεσης

  Το επεξηγηματικό κείμενο έκθεσης εξηγεί απεικονίζοντας ή απεικονίζοντας ένα πράγμα.

 3. Διαδικασία έκθεσης κειμένου

  Το κείμενο έκθεσης της διαδικασίας περιγράφει τη διαδικασία (στάδια) του να κάνουμε κάτι.

 4. Κείμενο έκθεσης ειδήσεων

  Το κείμενο έκθεσης ειδήσεων περιγράφει ορισμένα φαινόμενα ή γεγονότα.

 5. Συγκριτικό κείμενο έκθεσης

  Το συγκριτικό κείμενο έκθεσης εξηγεί μια ιδέα συγκρίνοντας κάτι.

 6. Κείμενο έκθεσης αντιπαραθέσεων

  Το κείμενο της έκθεσης για αντιπαραθέσεις περιγράφει μια αντίφαση.

 7. Αναλυτικό κείμενο έκθεσης

  Το αναλυτικό κείμενο έκθεσης προσδιορίζει την κύρια ιδέα σε υποενότητες και στη συνέχεια την αναπτύσσει διαδοχικά.

 8. Κείμενο έκθεσης ταξινόμησης

  Το κείμενο έκθεσης ταξινόμησης περιγράφει τη διαίρεση ή την ομαδοποίηση σε ορισμένες κατηγορίες.

Παραδείγματα Εκπαιδευτικών Κειμένων Έκθεσης

παραδείγματα κειμένου σύντομης έκθεσης για την εκπαίδευση

Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών στον κόσμο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Το παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα βιώνει επί του παρόντος μια πολύ σημαντική αλλαγή. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιείται στην παγκόσμια εκπαίδευση.

Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα σπουδών του 2006 που έχει χρησιμοποιηθεί από καιρό αλλάζει σε πρόγραμμα σπουδών του 2013. Αν και δεν χρησιμοποιούν όλα τα σχολεία το πρόγραμμα σπουδών.

Διαφωνία:

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Kemendikbud) εξήγησε επανειλημμένα ότι το πρόγραμμα σπουδών του 2013 έδινε προτεραιότητα στα σχολεία που είχαν διαπίστευση Α ή σε σχολεία διεθνούς επιπέδου.

Η προσιτή διανομή βιβλίων είναι επίσης απαίτηση για τα σχολεία που εφαρμόζουν το πρόγραμμα σπουδών του 2013. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξήγησε επίσης ότι το πρόγραμμα σπουδών του 2013 επικεντρώνεται στην οικοδόμηση στάσεων, γνώσεων, δεξιοτήτων, χαρακτήρα με βάση μια επιστημονική προσέγγιση.

Όχι μόνο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών του 2013 εστιάζει επίσης στη σχέση μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας και της ευγνωμοσύνης για το δώρο του Θεού Παντοδύναμου σε ανθρώπους που είναι ευλογημένοι να διαχειρίζονται αυτό το σύμπαν.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης που ξεκινά με την παρατήρηση, την ερώτηση, τη συλλογιστική και την προσπάθεια ή τη δημιουργία.

Ο Musliar Kasim ως αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών του 2013 επικεντρώνεται περισσότερο στην πρακτική παρά στην απομνημόνευση.

Επειδή μέχρι στιγμής, οι μαθητές έχουν επιβαρυνθεί με απομνημόνευση που θεωρείται ότι καλλιεργεί λιγότερο τη δημιουργικότητα.

Μέσω αυτού του προγράμματος σπουδών του 2013, η κυβέρνηση θέλει να παράγει παραγωγικά, δημιουργικά, καινοτόμα και συναισθηματικά παιδιά από τον κόσμο του κόσμου. Στο πρόγραμμα σπουδών του 2013, κάθε μαθητής εκπαιδεύεται για να έχει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και χαρακτήρα.

Μέλος του Προεδρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, Meutia Hatta, δήλωσε ότι το πρόγραμμα σπουδών του 2013 έχει ως στόχο τη δημιουργία ποιοτικού χαρακτήρα για τη γενιά που αγαπά τη χώρα και το έθνος.

Όχι μόνο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών του 2013 δίνει επίσης έμφαση στον ενεργό ρόλο των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να εξακολουθούν να έχουν ταυτότητα ως παγκόσμιο έθνος και ποιότητα.

Διαβάστε επίσης: Νόμος του Pascal: Επεξήγηση υλικού, παραδείγματα ερωτήσεων και συζήτηση

Επιβεβαίωση:

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν επίσης την εφαρμογή αυτού του προγράμματος σπουδών του 2013. Αυτή η αλλαγή προγράμματος σπουδών θεωρείται πολύ ξαφνική και τείνει να αναγκαστεί.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αυτό το πρόγραμμα σπουδών είναι λιγότερο εστιασμένο επειδή συνδυάζει δύο μαθήματα που έχουν διαφορετικές κύριες ουσίες.

Ακόμα κι αν τα μαθήματα που θα διδαχθούν γίνονται απλούστερα, το επίπεδο κατανόησης και γνώσης που έχουν οι μαθητές θα μειωθεί επειδή αυτά τα θέματα δεν συζητούνται πλήρως και γίνονται ξεχωριστά.

Παραδείγματα κειμένων έκθεσης για την υγεία

Οφέλη της Υγιεινής Θρεπτικής Τροφής για το Σώμα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η λειτουργία της τροφής είναι μια συνάρτηση της ενέργειας στο σώμα των ζωντανών όντων, ειδικά των ανθρώπων. Το κακό φαγητό παράγει κακή ενέργεια και το καλό φαγητό παράγει καλή ενέργεια. Εδώ το καλό φαγητό ορίζεται ως θρεπτικό φαγητό.

Πολλοί ορισμοί σχετίζονται με το τι είναι ένα θρεπτικό φαγητό που συχνά μας προκαλεί σύγχυση. Ωστόσο, υπάρχει ένα πράγμα που είναι σίγουρο στον ορισμό των θρεπτικών τροφίμων, δηλαδή η διαθεσιμότητα και η ανάγκη για υγιεινή τροφή έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την ανθρώπινη υγεία.

Ο λόγος είναι ότι η λανθασμένη κατανάλωση τροφής θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του σώματος, επειδή η τροφή παρεμβαίνει στις μεταβολικές διαδικασίες του σώματος. Αυτό συχνά αναφέρεται ως ασθένεια.

Διαφωνία

Σε κάποια βιβλιογραφία εξηγείται ότι ένας από τους δείκτες μιας υγιούς κατάστασης του σώματος είναι το ιδανικό σώμα όσον αφορά το σωματικό βάρος. Τα υγιεινά θρεπτικά τρόφιμα περιλαμβάνουν τρόφιμα που μπορούν να μας αποτρέψουν από το υπερβολικό βάρος ή το βάρος. Υγιεινά και υγιεινά τρόφιμα θα είναι σε θέση να διατηρήσουν το σωματικό σας βάρος στο φυσιολογικό ή ιδανικό σωματικό βάρος.

Επιπλέον, τα θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα για το ανθρώπινο σώμα είναι τρόφιμα που δεν προκαλούν αύξηση των επιπέδων χοληστερόλης στο σώμα ή επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Επιπλέον, η υγιεινή διατροφή διατηρεί τα επίπεδα ουρικού οξέος, ζάχαρης, λίπους και ουρικού οξέος σε σταθερή και καλή κατάσταση.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συχνά υποστηρίζουν ότι η υγιεινή θρεπτική τροφή είναι ένας τύπος τροφής που δεν θα επηρεάσει καθόλου τη λειτουργία των οργάνων του σώματος, διατηρώντας ακόμη και την αρτηριακή πίεση σε σταθερή θέση.

Ενώ σε έναν άλλο ορισμό, η υγιεινή τροφή είναι υγιεινή τροφή με μια πραγματική έννοια, όπου οι γλώσσες μας μπορούν επίσης να απολαύσουν τη γεύση του φαγητού στο έπακρο, και το σώμα μας είναι σε θέση να το αποδεχτεί και να το επεξεργαστεί σε θετική ενέργεια που θα συντηρήσει όλα τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Επιβεβαίωση

Οι ιδανικοί δείκτες σώματος που επηρεάζονται από το σωματικό βάρος και το ύψος θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση υγείας του σώματος. Το ιδανικό σώμα μπορεί να επιτευχθεί καταναλώνοντας υγιεινά, θρεπτικά τρόφιμα σε ιδανικό ή ισορροπημένο επίπεδο, το οποίο πρέπει να αποτελείται από κύρια συστατικά τροφίμων και υποστηρικτικά συστατικά τροφίμων.

Αυτή η ισορροπημένη σύνθεση διατροφής είναι ευρέως γνωστή ως τα τέσσερα υγιή, πέντε τέλεια τρόφιμα. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, η δημοτικότητα του όρου τέσσερα υγιή και πέντε τέλεια έχει υποχωρήσει από μέρα σε μέρα.

Παραδείγματα κειμένου έκθεσης ειδήσεων

παραδείγματα κειμένου σύντομης έκθεσης στα νέα των κοινωνικών μέσων

Ο Polri αντιμετωπίζει τις ανεξέλεγκτες φάρσες

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πλησιάζοντας την πολιτική χρονιά, υπάρχουν πολλά φάρσα νέα που κυκλοφορούν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Αυτό προσέλκυσε την προσοχή του γενικού επιθεωρητή Gatot Pramono ως επικεφαλής του Satgas Nusantara. Συμβούλεψε και κάλεσε όλα τα στοιχεία της κοινωνίας να είναι πιο συνετά στην κατανάλωση ειδήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με έναν πολυθεϊκό εμπειρογνώμονα, τον Έντι σε μια συζήτηση "Αντανακλάσεις στο τέλος του έτους: Ενίσχυση της εθνικής δέσμευσης στο πολιτικό έτος", τα συμβατικά μέσα είναι πιο αξιόπιστα από τα κοινωνικά μέσα.

Ο Έντι εξήγησε επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήκουν μόνο σε κατόχους λογαριασμών, οι οποίοι μερικές φορές έχουν μόνο συγκεκριμένο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης φάρσες. Συχνά οι λογαριασμοί κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάδοση φάρσες είναι ανώνυμοι λογαριασμοί (χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες).

Αυτό έθεσε σε κίνδυνο την ευκολία της κρατικής δομής και έγινε πρόκληση για την αστυνομία να αποτρέψει τις φάρσες που κυκλοφορούν ακόμη στα κοινωνικά μέσα.

Διαφωνία

Ο Bursah Zanubi, ο οποίος είναι ο γενικός πρόεδρος της Ένωσης Εθνικών Κινήσεων (PGK), σχολίασε σε μια πολιτική συζήτηση σχετικά με το τρέχον θέμα. Εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό αυτή η πολιτική χρονιά έχει γίνει χώρος για τη διαίρεση της κοινωνίας και για να καταστήσει τη χώρα αυτή μη ευνοϊκή.

Διαβάστε επίσης: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών (Πλήρης) + Επεξήγηση

Εξήγησε επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της παγκόσμιας κοινότητας κατά τη διάρκεια του 2018 απορροφήθηκε μόνο στην ατμόσφαιρα της προεκλογικής εκστρατείας του 2019 αύριο.

Στην πραγματικότητα, έχουμε δει μόνο αφηγήσεις καμπάνιας γεμάτες ρητορική μίσους, φάρσες, συκοφαντίες, μαύρες καμπάνιες και συζητήσεις με ελάχιστα δεδομένα καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της πολιτικής χρονιάς.

Επιβεβαίωση

Μπορούμε όλοι να παραδεχτούμε ότι το επίκεντρο όλων των ανθρώπων του κόσμου σήμερα στις ταυτόχρονες περιφερειακές εκλογές και η προετοιμασία για τις προεδρικές εκλογές του 2019, ορολογία και πολιτικές εκστρατείες τονίζουν την πολιτική ταυτότητας και τη SARA που θεωρούνται υποκειμενικά και θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα μιας αρμονικής κοινωνίας .

Ο Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας και το προσωπικό του, σε συνέντευξη Τύπου, ήλπιζαν ότι όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να διεξαγάγουν τις εκλογές του 2019 χωρίς το στοιχείο να χωρίσουν το έθνος και να διατηρήσουν πάντοτε τις αξίες της Pancasila.

Παραδείγματα κειμένων πολιτικής έκθεσης

Θέσπιση προτύπων για τους υποψηφίους για την ελαχιστοποίηση των δράσεων διαφθοράς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Στις γενικές εκλογές, κάθε πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει αυστηρά και αυστηρά πρότυπα για την πρόσληψη υποψηφίων για νομοθετικά μέλη. Τα τυποποιημένα κριτήρια για κάθε υποψήφιο για εκπροσώπους του λαού πρέπει να είναι σε θέση να καταστούν σαφή προσόντα για υποψηφίους για εκπροσώπους των ανθρώπων που έχουν προβλήματα, ιδίως διαφθορά.

Για παράδειγμα, οι νομοθετικοί υποψήφιοι που έχουν εμπλακεί σε ζητήματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή σε προβλήματα διαφθοράς δεν επιτρέπεται να γίνουν και να γίνουν δεκτοί ως μέλη του νομοθετικού σώματος.

Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σταθερά, επειδή τα ενήλικα μέλη αναμένεται να είναι άτομα με προβλήματα και να έχουν υψηλή ακεραιότητα έναντι της χώρας.

Διαφωνία:

Ο καθορισμός προτύπων στην εκλογή υποψηφίων για νομοθετικά μέλη είναι μια από τις πιο σημαντικές δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν.

Με βάση τα γεγονότα και τα αποτελέσματα της έρευνας, δείχνει ότι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί στο σύστημα της κοινοβουλευτικής κυβέρνησης, τόσο τα θεσμικά όργανα σε κεντρικό επίπεδο όσο και τα όργανα σε περιφερειακό επίπεδο, θεωρούνται τα θεσμικά όργανα με το υψηλότερο επίπεδο παραβιάσεων διαφθοράς.

Αυτό εξηγήθηκε από τον Jojo Rohi, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της ανεξάρτητης επιτροπής παρακολούθησης εκλογών (KIPP).

Επιβεβαίωση:

Ο καθορισμός προτύπων για τους υποψηφίους είναι μια ενέργεια που είναι απαραίτητη και σημαντική για την προώθηση. Αυτό συμβαίνει επειδή η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μια αρχή που πρέπει να συμπεριληφθεί στα κριτήρια διορισμού των νομοθετικών μελών.

Σε κάθε υποψήφιο που έχει κακό ιστορικό, όπως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (πολυγαμία, εξαπάτηση κ.λπ.) και διαφθορά, δεν πρέπει να επιτρέπεται να γίνει μέλος του νομοθετικού σώματος. η ελπίδα αυτής της δράσης είναι να μειωθεί ο αριθμός της διαφθοράς σε νομοθετικό επίπεδο.

Κείμενο έκθεσης πεδίου περιβάλλοντος

Προστατεύοντας το περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η περιβαλλοντική καθαριότητα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κοινωνία. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στην άνεση και την υγεία της κοινότητας στην καθημερινή ζωή.

Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες υγείας προωθούν συχνά δραστηριότητες για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης για να αποτρέψουν την εμφάνιση ανεπιθύμητων πραγμάτων, όπως η εμφάνιση εστιών νόσων που είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ευημερία της κοινότητας.

Αυτά τα αντίμετρα περιλαμβάνουν τη διάθεση απορριμμάτων στη θέση του, την ανακύκλωση οργανικών και μη οργανικών αποβλήτων και ούτω καθεξής.

Διαφωνία

Η αμοιβαία συνεργασία στον καθαρισμό και τη διατήρηση του περιβάλλοντος σε τακτική βάση με τον προγραμματισμό κάθε ομάδας επικεφαλής της οικογένειας είναι μια εναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Σε ένα RT που αποτελείται από πολλά μέλη της οικογένειας, χωρίζεται σε διάφορες ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων ημερών και σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα.

Επιπλέον, οι Κυριακές χρησιμοποιούνται επίσης ως κοινές δραστηριότητες κοινοτικής υπηρεσίας για ολόκληρη την κοινότητα του χωριού που ξεκινά το πρωί.

Υπάρχουν πολλά οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν από αυτές τις δραστηριότητες, εκτός από την καθαριότητα και την υγεία, θα υπάρχει επίσης μια ισχυρή σχέση αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων μεταξύ τους.

Επιβεβαίωση:

Η περιβαλλοντική καθαριότητα είναι κάτι που δεν μπορεί να διαχωριστεί από την κοινωνία και είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την υγεία και την άνεση στην κοινωνία.

Η καθαριότητα του κοινοτικού περιβάλλοντος θα εξασφαλίσει υγεία και άνεση για κάθε άτομο στην κοινωνία. Αυτό θα επιτευχθεί εάν πραγματοποιείται αμοιβαία μέσω οργανωμένης, προγραμματισμένης και ολοκληρωμένης κοινοτικής υπηρεσίας.


Αυτή είναι μια εξήγηση του κειμένου της έκθεσης εν συντομία και πλήρως μαζί με ορισμένα παραδείγματα του κειμένου της έκθεσης. Ας ελπίσουμε χρήσιμος!

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found